Svenska Betongföreningens guldmedalj 2018

I samband med Betongdagen den 16 oktober i Stockholm kommer Svenska Betongföreningens guldmedalj för år 2018 att delas ut.

Den första medaljen delades ut år 1952 till professor Carl Forssell och civilingenjör G Sam Lalin. Medaljen har delats ut vid 27 tillfällen till sammanlagt 36 personer. Den senaste guldmedaljen delades ut vid Betongdagen 2016 till civilingenjör Christer Ljungkrantz. Närmast före honom belönades professor Johan Silfwerbrand (2014), professor Kyösti Tuutti (2012), tekn dr Nils Petersons och professor Jonas Holmgren (2010), tekn dr Åke Skarendahl och tekn lic Örjan Petersson (2008), professor Bo Westerberg (2006), professor Lennart Elfgren (2004), direktör Martin Thomas (2002), arkitekten Gustaf Rosenberg (2000), professorerna Krister Cederwall och Sven Kinnunen (1998), arkitekten Tage Hertzell (1996) samt professorerna Ove Petersson (1994), Sven Sahlin (1992) och Göran Fagerlund (1990).

Ur stadgarna citeras följande paragrafer:

  • §1 Medaljen utdelas som belöning för insats av betydelse för betongteknikens utveckling genom upptäckter, uppfinningar, undersökningar eller betongens praktiska utnyttjande. Medaljen tilldelas i regel svensk medborgare.
  • §3 Förslag om medaljbelöning kan ingivas av envar enskild ledamot av föreningen. Förslag skall vara skriftligt, undertecknat av förslagsställaren samt åtföljas av motivering.
  • §5 Förslag bedöms och medaljör utses av föreningens styrelse kompletterad med närmast förutvarande ordförande och sekreterare. Styrelsen bör vid bedömningen rådgöra med särskilda sakkunniga. Motiveringen för val av medaljör protokollföres. All övrig behandling av förslagen sker konfidentiellt.

Styrelsen ser fram emot förslag på medaljör. Vi vill ha in dem senast den 16 september 2018. Skicka förslag till föreningens sekreterare Göran Andreasson på nedanstående adress:

Göran Andreasson
GASC AB
Miraallen 9
417 58 Göteborg

Förslag kan också skickas via epost goran.andreasson@gasc.se

Vid frågor, ring 0735-28 80 28 eller skicka epost till Göran enligt ovan.