Passa på att besöka en mängd intressanta byggnader under festivalen Open House Stockholm, som äger rum 4–6 oktober! Programmet finns på webbplatsen openhousestockholm.se/program/

Prova på att gjuta betong!

Betongföreningen arrangerar 4 och 5 oktober möjlighet för allmänheten att bekanta sig med materialet betong, genom att gjuta mindre föremål under sakkunnig ledning. Se https://openhousestockholm.se/objekt/prova-pa-att-gjuta-betong-3/

Några intressanta betongbyggnader:

  • Reaktorhallen – fred 4 oktober kl 15 och lörd 5 oktober kl 12
  • Bropromenad i Hjulsta – E4 Förbifart Stockholm – sönd 6 oktober kl 10:30
  • Projekt Slussen – lörd 5 okt kl 11