Digital Concrete: Interdisciplinarity, Environment and Large Scale Demonstrators

Prof. Dr. Robert J. Flatt/NCCR-DFAB, Schweiz

2019 års vinnare av Swedish Concrete Award inom området arkitektur och digital tillverkning

 
Tid: Fredag 22 november kl. 10.15-12.00, under seminariet ”Robotik och digitalisering inom byggindustrin”.
Plats: LTH Arkitektur, Utställningshallen, A-huset.

Program

10.15 Välkomnande och introduktion
10.20 Robert Flatt: Digital Concrete: Interdisciplinarity, Environment and Large Scale Demonstrators
11.20-12.00     VAMED: Digitalt byggande vid LTH. Presentation av forskare vid LTH

The Swiss National Center of Competence in Research for Digital Fabrication (NCCR-DFAB)

Centret grundades 2014 och syftar till att revolutionera arkitekturen genom kombinationen av digital teknik och förändrade byggprocesser. Över 60 forskare från sex olika discipliner samarbetar för att utveckla banbrytande tekniker för morgondagens konstruktion. Dessa discipliner är arkitektur, konstruktion, materialvetenskap, datavetenskap, styrsystemteknik och robotik.

Med byggandet av DFAB-huset har forskarna tagit sitt arbete till en annan nivå: ut ur labbet och till verkligheten. Under verkliga förhållanden testas en serie innovationer genom användande av olika material och tekniker. Inom betongområdet kan följande tre exempel nämnas:


1. Smart Slab, som genom 3D-printning av form möjliggör
minskad användning av betong och armering.


2. Smart Dynamic Casting, som är robotiserad glidformsgjutning
av pelare med varierande tvärsnitt.


3. Mesh Mold, formfri väggjutning i en robotiserad process.

Jury och kort motivering

I juryns motivering återfinns bland annat följande formuleringar: På grund av sin roll och vetenskapliga framsteg är han rätt person att ta emot utmärkelsen, representerande både NCCR-DFAB som forskningsinitiativ samt DFAB-huset som en utmärkt demonstration av dess potential.
Betongföreningen tackar juryn som bestått av följande medlemmar:

Ronny Andersson, Cementa (ordförande)
Karl-Gunnar Olsson, Chalmers
Max Zinnecker, White arkitekter

En längre version av juryns motivering finns här »

Kort fakta om Swedish Concrete Award

Priset delas ut vartannat år av Svenska Betongföreningen. Pristagare ska vara erkänd expert inom byggnads- eller anläggningsområdet som genom sin föreläsning kan förmedla nyheter och ge impulser till utveckling. Swedish Concrete Award delades ut första gången 1985.