VD har ordet

Vad hände efter våren 2020?

Under våren 2020 var väldigt många i betongbranschen oroliga för en kraftig nedgång i betongbyggandet. Inte så konstigt, med tanke på pandemin som snabbt tog fart. Många drog i handbromsen och framtiden var högst oviss. En del branscher fick snabbt problem, inte minst inom servicesektorn. Betongbranschen lyckades dock repa sig snabbt och sedan dess har byggandet gått på högvarv inom både infrastruktur och husbyggnad. De prognoser man förutspådde i början av 2020 gäller inte – vi har haft en radikalt annan situation.

Det är klart att samma oro har funnits i Betongföreningen. Skulle vi tappa medlemmar och minska våra intäkter? Ett fåtal korporativa medlemmar har lämnat oss men samtidigt har vi fått in fyra nya medlemmar. Vi har också ökat vår rapportförsäljning. Det finns en optimism i branschen, vi har bra tryck på byggandet och utvecklingen av nya material och tekniker för att minska koldioxidutsläppen engagerar många.

Det tråkiga med pandemin är att vi inte har kunnat ses fysiskt, men en positiv effekt är att vi fått igång våra webbinarier. Tack vara dem har vi nått ut till fler enskilda medlemmar och även fått in nya. Vår Linkedin-grupp har den 1 juli 1397 medlemmar och antalet fortsätter öka.

Andra positiva nyheter är bildandet av Betongföreningens yngrenätverk som riktar sig till våra kollegor i betongbranschen som är under 35 år. Svenska Betongföreningen är för närvarande ordförande i det europeiska nätverket ECSN (European Concrete Societies Network) som i höst kommer att genomföra ett webbinarium om ländernas respektive hållbarhetsarbeten. Vi lär av varandra.

Kommittéer som är verksamma idag är Revidering av Betonghandbok Material Del 2, Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande samt Riktlinjer för betongkonstruktioner med låg klimatpåverkan. Nyligen har också en arbetsgrupp formerats för att revidera Betongrapport nr 11, Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206.

Längre ned på sidan presenteras våra nya medlemmar under året. Även nya korporativa medlemmar, vars personal vi hälsar varmt välkomna!

Så, hur kan vi summera tiden i Betongföreningen efter våren 2020? Jag skulle vilja säga positiv energi, välfungerande projekt, hög aktivitet i våra råd och framtidstro. Jag önskar er alla en riktigt skön och behaglig sommar – vi hörs igen i höst!


Richard McCarthy, VD
richard@betongforeningen.se

Årets Betongdag – Hållbarhet3

Årets tema är hållbarhet i kubik. Vi knyter an till förra årets Betongdag, nu med ett ökat fokus på betongens cirkularitet. Vi ses digitalt den 11 november! Alla goda ting är tre. Som exempel kan nämnas hållbarhetens tre pelare, branschorganisationen Svensk Betongs tre steg för klimat­förbättrad betong, SS-EN15804:s tre livscykelskeden – tillverkning, användning och slutskede samt betongkubens tre dimensioner. Hållbarhet har många aspekter och det gäller att tänka brett för att komma långt. Länk till information och anmälan kommer inom kort, håll utkik på hemsidan!

Styrelse 2021

Årsmötesförhandlingar genomfördes den 27 april via nätet. Samtliga i styrelsen omvaldes. 2021 års styrelsemedlemmar är:

  • Henrik Vinell (ordförande)
  • Mats Hellström (vice ordförande)
  • Göran Andreasson (sekreterare)
  • Annika Gram (kassaförvaltare)
  • Anders Lindvall (ledamot)
  • Jonas Axeling (ledamot)
  • Nadia Al-Ayish (ledamot)
  • Filippo Sangiorgio (ledamot)
  • Richard McCarthy, Vd i servicebolaget, ingår enligt stadgarna i styrelsen.

Vi välkomnar våra nya medlemmar!

Enskilda

Emanuel Andersson, Vollsjö
Douglas Bjelkström, Sala
Marcus Bladh
Alex Cepeda, Sundbyberg
Kenneth Dahlgren, Skellefteå
Lars Eriksson, Klässbol
Sara Fedko, Gävle
Henry Flisell, Oxelösund
Kristina Hansson, Härryda
Jonny Jonsson, Farsta
David Kjörsvik, Norrköping
Tobias Larsson
Claes-Göran Lundahl, Kristianstad
Martin Löfberg, Gråbo
Armin Naderi, Lidingö
Redouan Naim, Stockholm
Joakim Olsson, Uddevalla
Marcus Olsson, Nybro
Per-Erik Olsson, Ekerö
Andreas Penttilä, Stockholm
Ola Persson, Landskrona
Fredrik Söderman, Strängnäs

Korporativa

ABT Betong AB, Rosersberg
AECOM Nordic AB, Stockholm
Antopus Concrete Solution AB, Kungsbacka
EnergiJägarna & Dorocell AB, Upplands Väsby
femkon AB, Sollentuna