Foto: Daniel Hertzell

Webbinarium – Nya regler för hållbart betongbyggande

Foto: Daniel Hertzell

SIS och Svenska Betongföreningen i samarbete med Svensk Betong bjuder in till kostnadsfritt webbinarium den 10 mars 2022.

Nya regler för hållbart betongbyggande

Vad innebär den reviderade SS 137003 och de nya riktlinjerna för alkalisilikareaktioner (ASR)?

Under dagen presenteras de viktigaste nyheterna i den reviderade standarden SS 137003 Betong – Användning av SS-EN 206:2013+A2:2021 i Sverige och Betongrapport 18 – ASR i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner.

Standarden och rapporten är viktiga steg i det klimatarbete som betongbranschen bedriver och kommer att öka takten i klimatomställningen. Det pågår ett intensivt klimatarbete i hela byggbranschen, inte minst inom svensk betong- och cementindustri, som i sina färdplaner har satt upp tydliga målsättningar för hur materialens klimatpåverkan ska reduceras på vägen mot klimatneutral cement och betong.

Den reviderade standarden ger flera öppningar i beständighetsreglerna, exempelvis har antalet accepterade bindemedelssammansättningar utökats i de olika exponeringsklasserna vilket möjliggör lägre klimatpåverkan.

Betongrapport 18 gör det möjligt att utnyttja våra naturresurser optimalt utan att förkorta konstruktionernas livslängd.

Webbinariet är kostnadsfritt. Anslutningslänk mejlas ut några dagar före webbinariet.

Känn dig fri att dela inbjudan med andra som du tror kan vara intresserade av att delta. Vid frågor, kontakta admin@betongforeningen.se

Arrangörer:

 

Program 10 mars

Del 1: Nya riktlinjer för ASR

Moderator Richard McCarthy, Svenska Betongföreningen

09.30 Introduktion Richard McCarthy, Svenska Betongföreningen
09.40 Förutsättningar för ASR och drabbade konstruktioner Jan Trägårdh, Konsult
10.10 Kvalitetssäkring och provning för nya konstruktioner Karin Appelquist, Sweco
10.40 PAUS
10.50 Implementering i regler för nya konstruktioner Elisabeth Helsing, RISE
11.20 Vägledning för tillståndsbedömning Mårten Janz, Afry
11.50 Frågestund på ASR Moderator Richard McCarthy, Svenska Betongföreningen
12.00 PAUS

Del 2: Ny utgåva av SS 137003

Moderator Anna-Carin Näreskog, SIS

13.00 Introduktion Anna-Carin Näreskog, SIS projektledare för SIS/TK 190 Betong
13.05 Om revideringen av SS 137003:2021, implementering, och dess övergripande effekter på hållbarhetsarbete Markus Peterson, ordförande i SIS/TK 190, Svensk Betong
13.35 Nya bindemedel, beständighetsregler, k-värden och kvalifikationsprovningar Anders Lindvall, repr. Svensk Betong, Thomas Concrete Group
14.05 PAUS
14.15 Frostprovning och EPCC, koordination med AMA Elisabeth Helsing, RISE
14.45 Övriga ändringar (lufthalt, fiberfördelning, kompetens mm) Markus Peterson, ordförande i SIS/TK 190, Svensk Betong
15.00 Frågestund Moderator Anna-Carin Näreskog, SIS
15.30 Avslutning

Anmälan »

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Translate
Rulla till toppen