Betongföreningens styrelse fick två nya medlemmar under 2022 och vi har intervjuat dem. Här får vi stifta bekantskap med Mikael Hallgren från Tyréns.

Välkommen till styrelsen!