VD har ordet

En mycket stor del av betongsektorns verksamhet är, precis som tidigare, inriktad på arbete med hållbarhet. Detta gäller givetvis också Betongföreningens verksamhet. Hållbarhetsfrågor har bland annat diskuterats i Rådet för betongforskning. En viktig fråga är klimatanpassning där betong kommer att ha en viktig roll. En stor del av forskningen handlar idag om nya typer av bindemedel. Betongföreningen håller också på att ta fram en webbaserad guide som ska hjälpa framför allt konstruktörer att utforma byggnadsverk med reducerad klimatpåverkan. När en konstruktör föreskriver olika betongkvaliteter med hänsyn till nedbrytning är det av yttersta vikt att undvika onödigt CO2-drivande exponeringsklasser. Därför pågår just nu också en revidering av den Betongrapport som handlar om val av exponeringsklasser.

Hållbarhet handlar också om att bygga rätt och då krävs kompetens och adekvata utbildningar. Kompetens och utbildning hanteras av Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning och där finns bland andra representanter för de utbildningsgivare som idag är godkända av Betongföreningen. Jag vill rikta ett speciellt tack till hela rådet som engagerat sig för att dagens utbildningssystem även fortsättningsvis ska kunna säkerställa god kompetens hos dem som bygger i betong.

Längre ned på sidan presenteras våra nya medlemmar under första halvåret 2022. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!

Ett stort tack till alla som arbetar i våra råd och kommittéer! Jag önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar – vi hörs igen i höst!


Richard McCarthy, VD
richard@betongforeningen.se

 

Efter tidskriften Betong – teknikspridningspaket

Som de allra flesta vet ges tidskriften Betong inte ut längre. Den gavs ut av bolaget Betong Media som samägdes i lika delar av Betongföreningen, Cementa och Svensk Betong. Betongföreningen har för avsikt, med start i höst, att påbörja digitala utskick två gånger per år innehållande mer fakta och nyheter. Utskicken planeras innehålla olika artiklar, teknikbevakning, uppföljning av NCR-forskares artiklar i Open Access, rapporter från våra kommittéer och råd samt nyheter från de internationella organisationer vi är medlemmar i (exempelvis fib, IABSE, Nordiska Betongförbundet, ACI, ECSN och CIR).

 

Ny hemsida inom kort

Vi håller på att lansera en ny hemsida med både nytt innehåll och utseende. Vi ska bland annat skapa en yta för medlemmar som nås via inloggning. Där kommer man att kunna hitta olika medlemserbjudanden såsom exempelvis rabatter på rapporter och webbinarier. Dessutom har vi engagerat en extern kommunikationsbyrå som ska ta fram ett kommunikationspaket bestående av två filmer för hemsida och sociala medier samt en digital broschyr.

Vi kommer också att starta Fråga Experten på hemsidan. Idag har vi engagerat följande experter:

XXIV NCR Symposium 2022

Konferensen täcker alla aspekter av betong relaterade till material, dimensionering, tillverkning, byggande, användning/applikation och hållbarhet. Alla är välkomna, inte bara forskare med presentationer. I dagsläget är det ca 140 anmälda deltagare (13 juni).

Konferensen arrangeras av Svenska Betongföreningen. Nordiska Betongförbundets forskningskommitté utgör vetenskaplig kommitté. Konferensen hålls på Garnisonen Konferens i Stockholm den 17–19 augusti. Se konferensens webbplats för mer information och anmälan.

Möjlighet finns för företag, organisationer och högskolor att delta på plats med utställningsyta samt synas i flera olika sammanhang. Se Betongföreningens hemsida för mer information.

 

Årets Betongdag

Tema: Strukturerat hållbarhetsarbete
– så arbetar betongsektorn med att minska betongens klimatpåverkan.

Årets Betongdag handlar om hur betongsektorn arbetar med att minska betongens klimatpåverkan. Äntligen – nu genomför vi Betongdagen fysiskt så att vi alla kan träffas igen! Vi se på Garnisonen Konferens i Stockholm den 3 november. Programmet är under utarbetande.

 

Styrelse 2022

Årsmötesförhandlingar genomfördes den 28 april via nätet. Två nya medlemmar utsågs i Betongföreningens styrelse. Vi välkomnade Jenny Wäppling från KFS Anläggningskonstruktörer och Mikael Hallgren från Tyréns! Styrelsen har därmed följande sammansättning:

  • Ordförande Henrik Vinell (omval)
  • Vice ordförande Mats Hellström (omval)
  • Sekreterare Göran Andreasson (omval)
  • Kassaförvaltare Annika Gram (omval)
  • Ledamot Anders Lindvall (omval)
  • Ledamot Nadia Al-Ayish (omval)
  • Ledamot Jenny Wäppling (nyval)
  • Ledamot Mikael Hallgren (nyval)

VD ingår i styrelsen med automatik. Ett stort och varmt tack till de två som lämnade styrelsen, Jonas Axeling och Filippo Sangiorgio!

Om du vill bekanta dig lite mer med de två nya styrelsemedlemmarna kan du se intervjuerna vi gjort med dem båda. Klicka på respektive bild.

 

Nya enskilda medlemmar

Karin Gäbel, Thomas Concrete Group, Göteborg,
Oskar Högsta, Pigmentec AB | LCON AB, Kållered
Ulf Johansson, Långsele
Anian Kriege, GeoMind KB, Nacka
Mehmet Alpaslan Köroglu, Solna
Johnny Malmén, Mjölby
Lars-Olof Nilsson, Moistenginst AB, Trelleborg
Jeanette Stemne, Swecem AB, Göteborg
Nathalie Söderlind, Kiilto AB, Örnsköldsvik