Varma gratulationer till 2022 års guldmedaljör, professor Tang Luping!

Medaljen delades ut under Betongdagen den 3 november. Läs mer nedan för motivering och stadgar.

Motivering

Professor Tang Luping har över 30 års erfarenhet av forskning om cementbaserade material, särskilt inom området betongs hållbarhet och beständighet.

Han har utvecklat en testmetod som heter Rapid Chloride Migration (RCM), vilken är en metod som mäter betongs motstånd mot kloridinträngning. Metoden har tillämpats i många stora byggprojekt över hela världen och har antagits som ett standardtest i många länder. Den används vid design, byggande och förvaltning av såväl byggnader som infrastrukturanläggningar så att erforderlig funktionalitet och livslängd kan uppnås.

Tangs metod har möjliggjort ett mer hållbart byggande i betong.

Professor Tang Luping är teknisk doktor (Chalmers, 1996) och professor i byggnadsmaterial vid Chalmers, avdelningen för byggnadsteknologi, sedan 2012.

Ur stadgarna för Svenska Betongföreningens guldmedalj

Guldmedaljen utdelas som belöning för insats av betydelse för betongteknikens utveckling genom upptäckter, uppfinningar, undersökningar eller betongens praktiska utnyttjande. Medaljen tilldelas i regel svensk medborgare.