Betongens roll i samhällets klimatanpassning

Dag:   Onsdagen den 1 februari 2023
Tid:   Kl 13-15
Plats:   Webbinarium
Arrangör:   Svenska Betongföreningens forskningsråd

Klimatförändringarna går inte att förhindra men genom kraftfulla åtgärder kan de bromsas. Redan en temperaturhöjning på 1,5°C  ger mätbara effekter på havsnivåer, nederbörd, torka och risker för översvämningar, kraftigare vindlaster och bränder. Vi måste anpassa den byggda miljön till klimatförändringarna så att den kan skyddas mot extrema händelser som kan vara både intensivare och mer frekventa än tidigare.

Inom betongområdet har det under lång tid arbetats intensivt med att minska dess klimatpåverkan. Fokus har legat och ligger på alternativa bindemedel. Men betongen har även en viktig roll för anpassning. Exempel är skyddsvallar, förstärkning av dammar, nya dagvattensystem och vattengenomsläppliga ytor i städer. Dessa frågor kommer att diskuteras på detta webbinarium.

Program

13.00 Inledning
Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group, forskningsrådets ordförande
13.10 Trafikverket & klimatanpassningen
NN, Trafikverket
13.30 Risk Assessment of Climate Change Impacts to Built Infrastructure – Identification, Analysis, and Treatment of Climate Change Risks to Bridges
Amro Nasr, LTH
13.50 Paus
14.00 Boverket & klimatanpassningen
Oskar Larsson Ivanov, Boverket
14.15 Förstudie om betong, klimatanpassning & infrastrukturen
Johan Silfwerbrand, KTH
14.35 Diskussion
15.00 Avslutning

Anmälan är stängd. 

Foto: Dreamstime