Hem/Betonghandbok Material

Betonghandbok Material Del 1 är klar!

Betonghandbok Material Del 1 (Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) har nu utkommit i sin tredje utgåva – 20 år efter utgåva 2 – efter ett omfattande arbete av ett trettiotal skribenter och granskare. Den 22 februari blir det officiellt i samband med att Betongföreningen, Cementa och Svensk Byggtjänst gemensamt bjuder in de som arbetat med […]

Betongtekniken tar ett kliv framåt – Betonghandbok Material revideras

Betonghandbok material Informationsseminarium den 14 februari på CBI Betonginstitutet i Stockholm.

Betongföreningen har i samarbete med Cementa, Svensk Betong, Svensk Byggtjänst och CBI startat ett sexårigt projekt där Betonghandboken Material (utgåva 2) från 1994 ska revideras. Finansiering från Cementa och Svensk Betong är klar och besked väntas […]