Till vänster berättar Mats Öberg om hur Kunskap driver utvecklingen av betongbyggandet och till höger är det Mats Emborg som visar oss Betongteknikens utveckling sett ur ett materialperspektiv.

Läs mer om seminariet >>

Se fler klipp på föreningens egen YouTube-kanal >>