Hem/workshop

Workshop: Betongens roll för att minska effekterna av klimatpåkänningar, 24 september @ 13.30-16.30

2019-09-20T11:28:47+02:005 augusti 2019|Nyheter, workshop|

Betongforskningsrådet bjuder in till workshop 24 september

Klimatförändringarna är ett faktum. Hittills har svensk forskning i stor utsträckning inriktat sig på att minska CO2-utsläppen och därmed stoppa eller i alla fall bromsa klimatförändringen. Men tiden mellan initiering av forskningsprojekt och användbara resultat är minst fem år. Minskningen måste ske redan idag. Det betyder att en väsentlig del av forskningen i stället […]

Rapportering från workshop om kvalitet i betongbyggandet

2019-02-16T14:05:58+01:0020 december 2018|Nyheter, Rådet för teknik och vidareutbildning, workshop|

Rådet för teknik och vidareutbildning – 26 november 2018, KTH, Stockholm

Syftet med workshoppen var att diskutera kvalitet med utgångspunkt från byggregler, materialval, utförande, utbildningar och kontroller. Utifrån det som sades under föredragen och i gruppdiskussionerna kunde ett antal faktorer utkristalliseras som inverkar på kvaliteten i den ena eller andra riktningen:

  • Byggreglernas utformning
  • Arbetsklimat, kultur och språkkunskaper
  • Kompetens
  • Samverkan och kommunikation […]

Workshop om kvalitet i betongbyggandet

2019-03-07T10:30:55+01:0016 november 2018|Nyheter, Rådet för teknik och vidareutbildning, workshop|

Workshop om kvalitet i betongbyggandet

Rådet för teknik och vidareutbildning bjuder in till workshop måndag 26 nov i Stockholm

För att erhålla en god kvalitet i betongbyggandet är det viktigt att alla delar i byggprocessen fungerar och samverkar. Några väsentliga saker att nämna är rätt kompetens, tydliga regelverk, uppföljning, kontroller och krav från beställare. Syftet med workshopen är att diskutera kvalitet med […]

Till toppen