Workshop i Stockholm och via webblänk

2021-12-15T13:06:34+01:0028 november 2021|Nyheter, Workshop|

Svenska Betongföreningens råd för betongforskning bjuder in till sin årliga intressanta workshop med titeln:

Optimering av bygg­nads- och anläggnings­konstruk­tioner

Kan optimering av konstruktioner, speciellt byggda i betong, hjälpa till att minska resursförbrukning och bidra till minskade CO2-utsläpp. Vilka möjligheter och hinder finns det?

Välkommen till en intressant workshop där vi presenterar möjligheter med optimering, hur detta kan leda till en högre nyttjandegrad av […]

Automatisering av betongbyggandet – se presentationerna!

2020-11-30T10:58:46+01:0030 november 2020|Nyheter, Workshop|

Vi är väldigt glada att vår workshop Automatisering av betongbyggandet gick att genomföra såväl digitalt som fysiskt. Har ni några funderingar eller idéer inom detta område, vänligen vänd er till Anders Robertsson. Anders.Robertsson@control.lth.se, 076-8649416. För mer information, se också http://www.lth.se/digitalth/byggrobotik »

Ladda gärna ned de båda presentationerna här:

[…]

Workshop: Betongens roll för att minska effekterna av klimatpåkänningar, 24 september @ 13.30-16.30

2019-09-20T11:28:47+02:005 augusti 2019|Nyheter, Workshop|

Betongforskningsrådet bjuder in till workshop 24 september

Klimatförändringarna är ett faktum. Hittills har svensk forskning i stor utsträckning inriktat sig på att minska CO2-utsläppen och därmed stoppa eller i alla fall bromsa klimatförändringen. Men tiden mellan initiering av forskningsprojekt och användbara resultat är minst fem år. Minskningen måste ske redan idag. Det betyder att en väsentlig del av forskningen i stället […]

Rapportering från workshop om kvalitet i betongbyggandet

2019-02-16T14:05:58+01:0020 december 2018|Nyheter, Rådet för teknik och vidareutbildning, Workshop|

Rådet för teknik och vidareutbildning – 26 november 2018, KTH, Stockholm

Syftet med workshoppen var att diskutera kvalitet med utgångspunkt från byggregler, materialval, utförande, utbildningar och kontroller. Utifrån det som sades under föredragen och i gruppdiskussionerna kunde ett antal faktorer utkristalliseras som inverkar på kvaliteten i den ena eller andra riktningen:

  • Byggreglernas utformning
  • Arbetsklimat, kultur och språkkunskaper
  • Kompetens
  • Samverkan och kommunikation […]

Workshop om kvalitet i betongbyggandet

2019-03-07T10:30:55+01:0016 november 2018|Nyheter, Rådet för teknik och vidareutbildning, Workshop|

Workshop om kvalitet i betongbyggandet

Rådet för teknik och vidareutbildning bjuder in till workshop måndag 26 nov i Stockholm

För att erhålla en god kvalitet i betongbyggandet är det viktigt att alla delar i byggprocessen fungerar och samverkar. Några väsentliga saker att nämna är rätt kompetens, tydliga regelverk, uppföljning, kontroller och krav från beställare. Syftet med workshopen är att diskutera kvalitet med […]

Till toppen