Betongforskningsrådet bjuder in till workshop 24 september

Klimatförändringarna är ett faktum. Hittills har svensk forskning i stor utsträckning inriktat sig på att minska CO2-utsläppen och därmed stoppa eller i alla fall bromsa klimatförändringen. Men tiden mellan initiering av forskningsprojekt och användbara resultat är minst fem år. Minskningen måste ske redan idag. Det betyder att en väsentlig del av forskningen i stället bör bedrivas inom anpassning; d v s hur anpassar vi vårt samhälle och vår byggda miljö till förväntade klimatförändringar som ökade havsvattennivåer, högre temperatur, större risker för extrema vindar, snöfall, översvämningar, bränder och i förlängningen ökad migration från överhettade delar av världen? Vi anser att betongen kommer att ha en viktig roll i detta arbete. Det kan handla om att dels dimensionera för modifierade laster, dels använda betongen till att bygga vallar och andra skyddande konstruktioner. Betong kan också vinna marknadsandelar p g a att materialet tål fukt och brand bättre än flera konkurrerande material.

Syftet med workshoppen är att tydliggöra betongens möjligheter för att minska effekterna av klimatpåkänningar. Detta ska leda fram till konkreta förslag på forskningsinriktningar. Workshoppen är bred och ska behandla såväl materialet betong, konstruktioner i betong samt byggande i betong (material, konstruktion, produktion).

Agenda

13:30 Välkomsthälsning
Björn Täljsten, Betongforskningsrådets ordförande
13:40 Betongens möjligheter i framtida klimatförändringar
Prof. Johan Silfwerbrand, KTH
14:05 Vart är världens och Sveriges klimat på väg?
Prof. Annica Ekman, Stockholms Universitet
14:30 Kaffe
14:45 Workshop i grupper
15:45 Redovisning av gruppernas arbete
16:15 Sammanfattning
16:30 Avslutning

 
Tid: Tisdag den 24 september kl. 13.30-16.30.
Plats: RISE CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm, se karta »
Anmälan: Snarast via knappen nedan
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

Har du frågor, ring gärna Björn Täljsten på 070-5374370 eller skicka epost till bjorn.taljsten@ltu.se

Välkommen!
Björn Täljsten
Ordförande i Betongforskningsrådet