Disputationer och lic seminarier

doktorshattHär listar vi betongorienterade disputationer och lic-seminarier som anordnas på våra olika högskolor. Välkommen att besöka och ta del av intressanta seminarier!

2018

8 juni 10.15 Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 1, Lund, sal V:B, försvarar Nilla Olsson sin doktorsavhandling: Experimental studies of ion transport in cementitious materials under partially saturated conditions


30 maj 15.15 Avdelningen för Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 1, Lund, sal V:D, presenterar Oskar Linderoth sin licentiatavhandling: Binding of moisture in fly ash blended Portland cement paste and mortar – impact of replacement level and curing temperature


Den 15 maj klockan 10:00 (hörsal SB-H4, SB-huset, Sven Hultins gata 6), presenterar Emma Quingnan sin doktorsavhandling med titeln ”Durability of Reinforced Concrete under Impressed Current Cathodic Protection”, vid Chalmers tekniska högskola.

Opponent: Dr. Véronique Bouteiller, The French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks (IFSTTAR), University of Paris-Est, France

Examinator och huvudhandledare: Professor Tang Luping
Bihandledare: Docent Zareen Abbas

Publikationer: https://research.chalmers.se/publication/501678

2017

Den 10 november, klockan 10:00 (hörsal SB-H2, SB-huset, Sven Hultins gata 6), presenterar Jonas Ekström sin doktorsavhandling med titeln ”Blast and Impact Loaded Concrete Structures – Numerical and Experimental Methodologies for Reinforced Plain- and Fibre Concrete Structures”, vid Chalmers tekniska högskola. Opponent är Assistant Professor Carlos Sanuy Sánchez, från Universidad Politécnica de Madrid. Länk till inbjudan »


Den 24 oktober kl 13.00 kommer Nadia Al-Ayish att presentera sin licentiatavhandling med titeln ”Environmental impact of concrete structures – with focus on durability and resource efficiency”. Seminariet kommer att hållas i stora konferensrummet på KTH byggvetenskap (B-huset), Brinellvägen 23.


Den 14 september klockan 10:00 (hörsal SB-H1, SB-huset, Sven Hultins gata 6), presenterar Carlos Gil Berrocal sin doktorsavhandling med titeln ”Corrosion of steel bars in fibre reinforced concrete – corrosion mechanisms and structural performance”, vid Chalmers tekniska högskola. Opponent är Professor Henrik Stang från Danmarks tekniska universitet.

Länk till inbjudan »
Länk till publikationer »

Den 13 september, dagen innan disputationen, välkomnar Konstruktionscentrum till ett spännande seminarium ”Fibre reinforced concrete and durability” som samlar några av de främsta experterna inom fiberförstärkt betong och hållfasthet!

Länk till inbjudan och anmälan »


Niklas BaggeDen 8 juni disputerade Niklas Bagge, LTU, med sin doktorsavhandling ”Structural Assessment Procedures for Existing Concrete Bridges – Experiences from failure tests of the Kiruna Bridge

Länk till abstract »
Länk till avhandling »
Läs mer på Niklas hemsida »


Fredagen den 2 juni, klockan 10:00, presenterar Jiangpeng Shu sin doktorsavhandling med titeln ”Development of Analysis Methods for Assessment of Reinforced Concrete Bridge Deck Slabs“, vid Chalmers tekniska högskola.

Länk till inbjudan »
Länk till avhandlingen (och andra publikationer) »


Fredagen den 28 april, klockan 10:00, presenterar Mattias Blomfors sin licentiatavhandling med titeln ”Reliable Assessments of Concrete Structures with Corroded Reinforcement: An engineering approach” (länk till avhandlingen), vid Chalmers tekniska högskola. Länk till inbjudan »

2016

Torsdag den 27 oktober kl 10 presenterar Faez Sayahi sitt arbete med titeln: ”Plastic Shrinkage Cracking in Concrete” vid Luleå Tekniska Universitet, rum F1031. Diskussionsledare är Magnus Åhs, LTH. Huvudhandledare Mats Emborg. Biträdande handledare Andrzej Cwirzen, Hans Hedlund. Länk till boken »


Kl 13.15 i V:B i Väg- och vattenhuset på John Ericsons väg 1 Lund den 10 oktober disputerar Martin Rosenqvist med sin avhandling ”Frost-induced deterioration of concrete in hydraulic structures – Interaction between water absorption, leaching and frost action”.


Fredagen den 30 september kommer Magnus Döse att presentera sin licentiatavhandling om strålning och radon i betong och betongbyggnader. Diskussionsledare är prof. Erik Sturkell från Göteborgs universitet. Seminariet börjar kl. 10.05 i sal B2, Brinellvägen 23, KTH.


Fredagen den 3 juni kl 10.15 försvarar Mikael Oxfall sin avhandling ’Climatic Conditions Inside Nuclear Reactor Containments’. Stora hörsalen, IKDC, Lunds Tekniska Högskola. Välkomna!


Fredagen den 18 mars kl 10.15 på Lunds universitet, Stora Hörsalen, Ingvar Kamprads Designcentrum, Sölvegatan 26 i Lund, disputerar Dimitrios Boubitsas över ämnet ”Chloride transport and chloride threshold values, Studies on Concretes and mortars with Portland cement and limestone blended cement”. Opponent är Prof dr R.B. Polder, Nederländerna. Abstract här »

2015

Fredagen den 4 december kl. 10.15 i sal B1, Brinellvägen 23, KTH, kommer Richard McCarthy att försvara sin avhandling på ett licentiatseminarium. Avhandlingen handlar om självkompakterande betong och dess användning, se Abstract här » Diskussionsledare är professor Terje Kanstad från NTNU i Trondheim.


Härmed meddelas att Mahsa Saeidpour för avläggande av doktorsexamen har författat en vetenskaplig avhandling (180 högskolepoäng) med titeln: ”Experimental Studies of Sorption and Transport of Moisture in Cement based Materials with Supplementary Cementitious Materials” inom ämnet Byggnadsmaterial. Avhandlingen hålls tillgänglig på institutionen. Information finns dessutom på http://www.lth.se/forskning/#0. Disputationen kommer att äga rum torsdagen den 1 oktober, kl 13.00 i Lilla hörsalen, Ingvar Kamprads Designcentrum, IKCD, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola. Fakultetens opponent är professor Véronique Baroghel-Bouny, Frankrike.

It is hereby announced that Mahsa Saeidpour has composed, for the Degree of Doctor, an academic thesis (180 credits) entitled ”Experimental Studies of Sorption and Transport of Moisture in Cement based Materials with Supplementary Cementitious Materials”. Research subject: Building Materials. The doctoral thesis is available at the Department. The public defense of the doctoral thesis will take place on Thursday October 1, 2015 at 1.00 pm in lecture hall Lilla hörsalen, Ingvar Kamprads Designcentrum, IKCD, Sölvegatan 26, Lund University, Faculty of Engineering, LTH. Opponent appointed by the Faculty is Professor Véronique Baroghel-Bouny, France.


 

Annika Gram Annika Gram disputerade på KTH den 10 april med sin doktorsavhandling ”Modelling of Bingham Suspensional Flow – Influence of Viscosity and Particle Properties Applicable to Cementitious Materials”.