standarder

Seminarium i Göteborg 26 januari

Allt arbete med betongkonstruktioner är reglerat i standarder. De europeiska EN-standarderna utgör basen och i många fall finns det också nationella tillägg i svenska standarder. Dessutom regleras arbete med betongkonstruktioner av myndigheters regelverk, t.ex. Trafikverkets TK Bro, samt AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). Exempel på viktiga standarder inom betongområdet är EN 1992 (dimensionering), EN 206 (tillverkning av betong), EN 10080 (armering) samt EN 13670 (utförande). Dessutom finns det en mängd understandarder där mer specifika aspekter behandlas.

Vid seminariet kommer vi först att få information om hur systemet med standarder är uppbyggt inom betongområdet och hur kopplingen är mellan standarder och AMA. Därefter kommer fokus att vara några av de viktiga standarderna, t ex EN 13670, och vad de innebär för betongbyggandet

Datum: Torsdagen den 26 januari 2012
Klockan: 15.00 – 17.00
Plats: SWECO, Gullbergs Strandgata 3, Göteborg se karta
Anmälan: Via anmälningsformuläret här på hemsidan
Kostnad: Gratis för medlemmar (enskilda och korporativa), 300 kr icke medlemmar
medlemskap 280 kr (kan sökas i samband med anmälan)

Preliminärt program

15.00 – 15.10 Information från Betongföreningen
Anders Lindvall
15.10 – 16.00 Allmän information om standarder inom betongområdet
Markus Petersson, Betongforum
Annika Almqvist, SIS
16.00 – 16.15 Fikapaus
16.15 – 17.00 Vad innebär införandet av den nya utförandestandarden EN 13670? Trafikverkets synpunkter på standarder.
Elisabeth Helsing, Trafikverket

Varmt välkomna!
Programråd Väst