I år arrangerades Betongbyggnadsdagen tillsammans med Betonggalan på Grand Hotel i Stockholm den 29 september. Betongbyggnadsdagens tema var ”Betong – en lönsam affär” sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Deltagarna fick bland annat en redogörelse för de krav som samhället och våra myndigheter ställer på oss i bygg- och betongsektorn och hur vi kan bidra till en (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) hållbar utveckling. Alla presentationer som hölls är nu möjliga att ladda ned.  

OBS! De här pdf-filerna är ganska tunga. Om du klickar på länken och bara får upp en blank ruta eller kanske ingenting alls, försök då istället att ladda hem filen till din egen dator på följande vis: högerklicka på länken och välj spara länk som, välj lämplig katalog och klicka på spara. Därefter öppnar du dokumentet lokalt i din egen dator.

 • Betong på väg av Christer Hagert >> pdf
 • Hur värderas ekologisk hållbarhet av Otto During >> pdf
 • Super Light Structures av Kristian Dahl Hertz >> pdf
 • Betongens mjuka värden av Gudni Johannesson >> pdf
 • Funktionellt byggande av Bengt Johansson >> pdf
 • NCC Folkboende av Sven-Erik Karlsson >> pdf
 • Vad betyder byggproduktförordningen för Sverige av AnnMargret Kindlund >> pdf
 • Tunga stommar värmer av Eva-Lotta W Kurkinen >> pdf
 • Betong och bergvärme av Johan Norgren >> pdf
 • Så arbetar Trafikverket med hållbarhet av Lahja Rydberg-Forssbeck >> pdf
 • Hålrum för hållbarhet av Harald Rosendahl >> pdf
 • Självkompakterande betong av Peter Simonsson >> pdf