standarder

i Stockholm den 20 mars

Den senaste tillgängliga terminologin för betong i Sverige finns i Betongteknisk ordlista, TNC 46, som gavs ut av dåvarande Tekniska nomenklaturcentralen TNC 1971, dvs. för fyrtio år sedan. Behovet av en uppdatering konstaterades av styrelsen för Svenska Betongföreningen för några sedan. Föreningen beslutade att genomföra ett kommittéarbete i syfte att sammanställa en aktuell terminologi för betongområdet och arbetet inleddes i slutet av 2006.  

Med hjälp av ett trettiotal experter har en ny ordlista nu sammanställts och detta arbete har letts av en redaktionsgrupp bestående av Evert Sandahl, Johan Silfwerbrand och Ingvar Börtemark som ordförande. Gunnel Johansson, TNC, har medverkat i arbetet med terminologisk sakkompetens. Den nya rapporten ges ut gemensamt av Betongföreningen och TNC och den innehåller cirka 1 000 termer som alla har en definition och en engelsk motsvarighet. I många fall finns även förtydligande kommentarer och korshänvisningar till andra termer.

Rapporten heter Betongteknisk ordlista, svensk-engelsk, 2012 och den är Betongföreningens rapport nr 17. I TNCs serie har ordlistan nummer TNC 103. Den beräknas vara klar för försäljning under april månad.

Vid frukostseminariet kommer arbetet och innehåll i ordlistan att presenteras. Det kommer också att finnas en möjlighet att förhandsbeställa ordlistan vars pris är 800 kr plus moms.

Datum: Tisdagen den 20 mars 2012
Klockan: 08.00 – 09.30
Plats: TNC, Västra vägen 7 B, Solna se karta
Anmälan: Via anmälningsformuläret här på hemsidan
Kostnad: Gratis för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar
medlemskap 280 kr (kan sökas i samband med anmälan)

Program

08.00 – 08.30 Frukosten står dukad.
08.30 – 09.00 Välkomsthälsning av Anna-Lena Bucher, vd för TNC
Presentation av projekt Betongterminologi och den kommande rapporten Betongteknisk ordlista 2012 av Ingvar Börtemark, ordförande i kommittén.
09.00 – 09.30 Diskussion och frågestund

 
Varmt välkomna!
Betongföreningen/Programråd Öst och TNC, Terminologicentrum