Onsdagen den 14:e mars klockan 18 träffas vi i Betonggalleriet, Lövholmsbrinken 4 på Liljeholmen i Stockholm.

Kvinnorna i Betongföreningens nätverk Bettan arbetar ju på många olika sätt med betong – till exempel byggande, konstruktion, tillverkning, forskning eller administration. Ett viktigt syfte med nätverket är att kvinnor ska trivas, stanna kvar och lockas till våra arbetsplatser. För att kvinnor ska kunna utvecklas i branschen och få möjlighet att tillföra sin kompetens kan det vara nödvändigt att åta sig en chefsposition. Är det sant att bristen på kvinnliga chefer beror på att kvinnor inte vill bli chef? För att få en professionell belysning av frågorna har vi i nätverket Bettan bjudit in Sara Sterner som är Nätverk&Kommunikationschef på NovaAgentum. Sara har under de senaste 6 åren varit med och byggt chefsrekryteringsföretaget Agentum, vars affärsmodell vilar på det faktum att bra människor ofta känner andra bra människor. Sara är en flitigt anlitad föreläsare när det gäller bl a ”Nätverksstrukturer”, ”Hur du bygger ditt personliga varumärke”, samt på senare tid även om åldersstrukturer och ålderism på den svenska arbetsmarknaden. Till oss kommer Sara för att leda ett seminarium under rubriken ”Våga vara chef” där vi kommer att prata om svårigheter och möjligheter för kvinnor som chefer, och vilket stöd de i sådana lägen ska sträva efter att få.

Dessutom har Bettan-medlemmen Charlotte Bergman, som är vd för Strängbetong och har haft olika positioner i flera företag i betong- och fastighetssektorn, lovat berätta om en del av sina erfarenheter.

Förutom dessa matnyttiga samtal kommer vi att serveras mat och dryck, som en av Betongföreningens korporativa medlemmar (Weber) står för. 

Medlemmar i Betongföreningen deltar utan kostnad. För andra är deltagaravgiften 400 kr. (Notera att medlemsavgiften är 280 kr för hela året, och ger då tillgång till alla jubileumsårets 100 arrangemang!)

Anmäl dig senast 2012-03-09 på anmälningsformuläret här på hemsidan

Välkommen!
Styrgruppen för nätverket Bettan

PS
I Betonggalleriet pågår en utställning av verk av Brit Ingrid Persson BIP, banbrytande inom svensk keramisk skulptur och en av de främsta nu verkande skulptörerna. Du som vill få meddelanden om Beronggalleriets utställningar, sänd din epostadress till invitation@betonggalleriet.se