Betongbyggnadsdagen 2012För 100 år sedan tog Ivar Kreuger initiativet till bildandet av Svenska Betongföreningen, en opartisk förening vars ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling. Att vi nu fyller 100 år firar vi med en riktig kraftsamling — under 2012 har vi planerat för 100 olika jubileumsaktiviteter!

Ladda ned presentationer och bilder från aktiviteterna

Den 9 juni 2011 träffades Betongföreningens råd, kommittéer och kommissioner för att planera för kommande jubileumsår. Någon kom på en alldeles lysande idé. Varför inte försöka hitta 100 olika aktiviteter runt om i vårt avlånga land som ska pågå under hela året? Visst kunde vi det! Det visar vilken styrka, bredd och geografisk spridning vår förening har!

I tidningen Betong har vi reserverat ett block i varje nummer för att berätta om våra aktiviteter under året. Vi kommer också att ha olika teman såsom kommittéarbeten, publikationer (betongrapporter), forskning, utbildning och den svenska teknikutvecklingen. Tänker man efter en smula så är utgivandet av våra betongrapporter kanske det allra viktigaste föreningen gör. Där samhällets regelverk haft luckor har våra betongrapporter kunnat göra stor nytta. Som exempel kan nämnas längre livslängder, minskad miljöbelastning, ökad produktivitet och kostnadsbesparingar. Nätverkande, initiering av diskussioner, informationsspridning samt kompetens- och utbildningsfrågor är andra viktiga uppgifter för Betongföreningen. Vi kommer också att ta upp vårt kontinuerliga och långsiktiga strategiarbete för att bli bättre på det vi gör. Sist men inte minst kommer vi givetvis att beröra vår långa historia – vi fyller ju 100 år!

Förutom att tidningen Betong bevakar årets händelser kan du också följa händelseutvecklingen på föreningens nya hemsida, www.betongforeningen.se. Där har vi den fullständiga listan med alla 100 aktiviteter och anmälningsformulär. Passa på att bli medlem så får du gå kostnadsfritt på de flesta aktiviteterna under året. Som enskild medlem får du även bland annat rabatt på Betongbyggnadsdagar, prenumerationsrabatt på tidningen Betong samt tillgång till vårt nätverk via medlemsmatrikeln. Väljer ditt företag att istället bli korporativ medlem får de anställda samma förmåner som ovan, dock inte på personlig basis. Dessutom får ditt företag sin logotype exponerad på föreningens hemsida.

Under året kan du se fram emot ett stort antal intressanta seminarier och studiebesök, sådana som också våra korporativa medlemmar erbjudits att arrangera. En av vårens höjdpunkter torde vara fib-symposiet Concrete Structures for Sustainable Community den 11–14 juni!

Varmt välkommen till Betongföreningens 100-årsjubileum! Ett jubileum som egentligen tjänar två syften. Det ena är att manifestera det som varit. Men, kanske ännu viktigare, det är också en start för nästa århundrades betongnätverk!

Richard McCarthy
VD