Seminarier kommer under hösten att hållas i Seniorrådets regi i samarbete med de tekniska högskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund och Luleå. Det första seminariet genomförs i Stockholm, se vidare nedan. Information om de övriga ges efterhand som tidtabellen blir klar.

Stockholmsseminariet kommer att hållas på KTH, hos Institutionen för Byggvetenskap, Brinellvägen 23, sal B2 (entréplanet), kl 16-18 torsdagen den 4/10.

Program

1600-1615 Samling
1615-1625 Introduktion
Ingvar Börtemark, ordförande Seniorrådet
1625-1650 Slussen – Stockholms svårlösta knutpunkt
Andreas Burghauser, projektchef, Stockholms stad
1655-1720 Forskning, utveckling, och innovation inom betongområdet
Anders Ansell, professor i betongbyggnad, KTH
1725-1750 Citybanans sänktunnel i Söderström – hur är det möjligt?
Jesper Niland, projekteringsledare, Trafikverket
1800-1830 Frågor, diskussion med öl och macka

 

Anmäl dig omgående. Begränsat antal platser. Gratis för medlemmar. 400 kr för icke-medlemmar. Medlemskap kan lösas i samband med anmälan.
 


 

Välkomna!

Betongföreningens seniorråd, programråd öst och KTH, avdelning Betongbyggnad