Syftet med nätverket European Concrete Societies Network (ECSN) är att uppmuntra samarbete mellan europeiska betongföreningar samt främja utvecklingen av betongteknik och användning av betong i Europa. En av aktiviteterna är arrangerandet av European Concrete Award. Den 25 oktober hölls prisceremoni för vinnarna i Oslo.


Vinnande bidrag i kategorin Huskonstruktioner var projektet 'Regional Emergency Management Center' i Italien. Vinnande bidrag i kategorin Anläggningskonstruktioner var projektet 'Gooise Bridge' i Nederländerna.

ECSN’s inbjudan till tävlingen ECSN Award resulterade i 18 bidrag – 9 i kategorin Huskonstruktioner och 9 i kategorin Anläggningskonstruktioner. Deltagarna i år kom från Österrike, Tjeckien, Finland, Irland, Nederländerna, Norge och Sverige. Projekten utvärderades mot en uppsättning kriterier av en internationell jury. Bland dessa kriterier finns: design, konstruktion, utseende, harmoni med omgivningen, betongegenskaper, innovativ användning av betongen, struktur, form, utförande och finish.

Vinnande bidrag i kategorin Huskonstruktioner var projektet ”Regional Emergency Management Center” i Italien.

Vinnande bidrag i kategorin Anläggningskonstruktioner var projektet ”Gooise Bridge” i Nederländerna.


Turebergskyrkan, Sollentuna, det svenska bidraget till kategorin Huskonstruktioner Partihallsförbindelsen, Göteborg, det svenska bidraget till kategorin Anläggningskonstruktioner

De svenska bidragen fick detta år ingen utmärkelse. Dessa var:
Turebergskyrkan, Sollentuna (Huskonstruktioner)
Ägare: Svenska Kyrkan, Sollentuna församling.
Arkitekt: Helena Tallius Myhrman, Tallius Myhrman Arkitekter.
Konstruktör: Rolf Johansson, Johansson Byggnadskonstruktioner.
Entreprenör: Peab Sweden.
Betongleverantör: Swerock, Rosersberg.

Partihallsförbindelsen, Göteborg (Anläggningskonstruktioner)
Ägare: Trafikverket.
Arkitekt: WSP.
Konstruktör: WSP/ELU.
Entreprenör: Skanska.
Betongleverantör: Skanska.

I denna pdf-fil finns fullständiga beskrivningar av samtliga projekt.