Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 trädde i kraft den 24 april 2011. I Sverige blir den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk den 1 juli 2013 då förordningen fullt ut ska tillämpas. Förordningen ersätter då byggproduktdirektivet. En viktig konsekvens är att byggprodukter som omfattas av någon av de 421 harmoniserade standarderna, eller där tillverkaren frivilligt begärt och fått ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA) för produkten, ska vara CE-märkta senast den 1 juli 2013 för att få säljas. Produkterna ska vidare vara försedda med en prestandadeklaration.

Vid seminariet kommer vi också att få information om projekt Kuggen, som har uppförts på Chalmers campus Lindholmen. Kuggen är en spektakulär byggnad som givits en stark arkitektonisk form och utrustats med framtidens teknik för hållbara lösningar. Byggnaden är tänkt att fungera som en mötesplats för aktörer från akademi, näringsliv och samhälle. Den ska också innehålla verksamheter som driver och utvecklar innovation och entreprenörskap.
Tid och plats

Tid: Tisdagen den 23 april kl 15.00 – 17.00
Plats: SWECO, Gullbergs Strandgata 3, Göteborg se karta
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).
Anmälan: Senast den 18 april via knappen nedan

 

Program

15.00–15.10 Information från betongföreningen
15.10–16.00 Information om byggproduktförordningen och vilka konsekvenserna blir för betongområdet. Elisabeth Helsing, Trafikverket.
16.00–16.15 Fikapaus
16.15–17.00 Information om projektet Kuggen. Susanne Lundberg, PEAB.

 

Varmt välkommen!

Programråd VÄST