Boverket

Betongföreningen och Boverket bjuder in till seminarium om Byggproduktförordningen

Tillverkar du betongprodukter? Eller är du entreprenör, kontrollansvarig eller byggherre som är involverad i betongbyggande? Enligt EU:s nya byggproduktförordning, nr 305/2011, får inte byggprodukter som omfattas av harmoniserade standarder säljas utan CE-märkning och prestandadeklaration från 1 juli 2013.

Det finns mer än 70 harmoniserade standarder som omfattar betongrelaterade produkter. Exempelvis förtillverkade betongelement och andra betongprodukter, produkter för betongreparationer, betongpålar och delmaterial till betong.

Syftet med EU:s byggproduktförordning är att underlätta för handel med byggprodukter mellan länderna. Det sker genom att man använder samma metoder för att bedöma och beskriva byggprodukternas väsentliga egenskaper. Dessa egenskaper ska redovisas i en prestandadeklaration och produkten ska sedan CE-märkas. CE-märkningen innebär inte ett godkännande utan anger att tillverkaren tar ansvar för att uppgifterna om produktprestanda i den information som ges är korrekta. Baserat på informationen kan användaren avgöra om produkten är lämplig för den avsedda användningen.

Utländska laboratorier och certifieringsorgan som anmälts för uppgiften kan anlitas som tredjepartsorgan inför CE-märkning, vilket ökar mångfald och konkurrens.

En komplicerande faktor är att metoder för bedömning av bärförmåga hos produkter där detta normalt sker genom beräkning, t.ex. förtillverkade betongelement, kan göras på tre olika sätt.  Det gäller att förstå skillnaderna mellan dessa metoder och vilka konsekvenser det får för tillverkarens ansvar respektive beställarens, som normalt är den som ansvarar för att enbart byggprodukter med lämpliga egenskaper används, dvs. ytterst byggherrens ansvar. Seminariet vänder sig också till er som är verksamma i certifieringsorgan. Även du som är importör, distributör eller inköpare har nytta av seminariet

 

Program

Under seminariet får du en överblick över byggproduktförordningen, vad prestandadeklarationen innehåller, vilket ansvar som de olika aktörerna har, marknadskontrollens roll, vad CE-märkningen står för, de tre CE-märkningsmetoderna för bärförmåga och hur du kan jämföra produkter samt hur CE-märket förhåller sig till svensk bygglagstiftning.

13.00-14.00 Allmän information om EU:s nya byggproduktförordning nr 305/2011
Sara Elfving, Boverket
Särskilda frågeställningar för betongrelaterade produkter 
Elisabeth Helsing, Trafikverket
14.00-14.30 Kaffepaus och mingel
14.30-16.00 Så hanterar betongelementtillverkaren den nya byggproduktförordningen
Gösta Lindström, Strängbetong
Certifieringsorganens roll – att tänka på vid inköp
Douglas Wallding, Nordcert
Hur fungerar marknadskontrollen?
Sara Elfving, Boverket
Hur påverkas beställarens arbete och rutiner?
Elisabeth Helsing, Trafikverket
Diskussion och summering
Richard McCarthy, Betongföreningen

 

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 12 juni klockan 13.00-16.00.
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.
Kostnad: 400 kr för medlemmar (enskilda och korporativa), 500 kr för icke medlemmar. Moms tillkommer. Fika ingår. (Medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är medlemskapet gratis).
Anmälan: Senast den 3 juni via knappen nedan.

 

Varmt välkommen!
Betongföreningen och Boverket