Seminarium onsdagen 12 juni kl 9.30 i Göteborg

Miljöklassning av byggnader blir allt vanligare som ett hjälpmedel för att styra mot ett mera hållbart byggande. I detta seminarium får du bland annat höra om de olika miljöcertifieringssystem som finns samt hur betongens egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i dessa.

De system som framför allt är aktuella i Sverige är Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Inom EU-projektet OPEN HOUSE har man tagit fram ett nytt system som kommer att kunna användas fritt över hela Europa. För att systemen ska resultera i val av hållbara lösningar och material är det viktigt att det finns kunskap om hur olika lösningar och material bidrar till att uppfylla de krav som ligger till grund för klassning enligt de olika systemen.

Vid seminariet kommer vi att få en översiktlig presentation av miljöcertifieringssystemen samt information om SGBC, Sweden Green Building Council, som administrerar systemen i Sverige. Vi kommer också att få information om de vägledningar som Betongföreningens Hållbarhetsråd tagit fram om hur betongens egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i miljöcertifierings­systemen. Vägledningarna, en för vart och ett av miljöcertifieringssystemen, vänder sig till alla yrkeskategorier som aktivt arbetar i nybyggnadsprojekt som ska certifieras – byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, materialtillverkare och miljösakkunniga m fl.

 

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 12 juni kl 9.30 – 11.30
Plats: SWECO, Gullbergs Strandgata 3, Göteborg se karta
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).
Anmälan: Via knappen nedan

 

Program

09.30 – 09.40 Information från Betongföreningen
09.40 – 10.40 Miljöcertifiering och miljöklassning av byggnader
Linda Hägerhed Engman, SP
10.40 – 11.10 Miljöcertifieringar – Hot eller möjlighet för betongsektorn?
Kajsa Byfors, Svensk Betong
11.10 – 11.30 Diskussion

 

Varmt välkommen!
Programråd Väst