Seminarium i Göteborg 11 september Industrigolv (Ströhårdbetong) - foto lånat från Modern Betong

Industrigolv innebär i många fall utmaningar för projektörer, entreprenörer och materialleverantörer eftersom de ofta belastas med stora laster samtidigt som grundförhållandena är besvärliga. Dessutom är kraven på utförande av golven stora, där många brukare efterfrågar ”sprickfria” konstruktioner. Rätt projekterat och utfört uppfylls ställda krav på industrigolv, men det finns flera exempel på golv som inte uppfyller ställda krav.

Inom Svenska Betongföreningen har därför ett kommittéarbete med målsättning att ta fram rekommendationer för hur industrigolv kan utföras för att få önskat resultat genomförts. Resultaten från detta kommittéarbete finns presenterade i Betongrapport 13 – Industrigolv. Dessutom har mycket forskning genomförts kring utformning av industrigolv, både i Sverige och internationellt.

Vid seminariet kommer vi att få information om rapporten. Vi kommer också att få information om de senaste rönen vad gäller utformning av industrigolv och kring hur väl brukarnas krav på industrigolv uppfylls.

 

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 11 september 2013 kl 15.00 – 17.00
Plats: SWECO, Gullbergs Strandgata 3, Göteborg se karta
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).
Anmälan: Via knappen nedan

 

Program

15.00 – 15.10 Information från Betongföreningen
15.10 – 15.40 Presentation av Betongrapport 13
Johan Silfwerbrand, CBI Betonginstitutet
15.40 – 16.00 Paus med fika
16.00 – 16.20 Senaste rön inom materialteknik för industrigolv
Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group
16.20 – 16.40 Brukarens krav rörande industrigolv – erfarenheter och utvecklingsbehov
Bo Malmberg, WSP
16.40 – 17.00 Diskussion

 

Varmt välkommen!
Programråd Väst