MiljöbetongINSTÄLLT PGA FÅ ANMÄLNINGAR
Välkomna till frukostseminarium 27 februari i Göteborg

Betong påverkar precis som alla andra byggnadsmaterial miljön på ett eller annat sätt. En svårighet är att bedöma miljöpåverkan på ett rättvist sätt för att kunna utvärdera effekten av olika åtgärder och även göra jämförelser mellan olika konstruktionsutformningar eller material. Ofta när man talar om den armerade betongens miljöbelastning rör det sig om koldioxidutsläpp vid framställning och transport av råvarorna cement och stål, men minst lika viktigt är miljöpåverkan under brukarfasen. Det finns i dagsläget flera metoder för att utvärdera miljöpåverkan, t.ex. de miljöcertifieringssystem som finns beskriva i rapporter framtagna av Betongföreningens hållbarhetsråd.  

För närvarande pågår det mycket arbete med utveckla metoder för att minska miljöpåverkan från betong och att ta fram verktyg för att bedöma och kvantifiera miljöpåverkan både i Sverige och internationellt. Vi kommer vid seminariet få höra om det arbete som pågår för att minska miljöpåverkan från armerad betong och även få exempel på hur detta kan göras. Vi kommer också att få information om olika metoder för att utvärdera miljöpåverkan.

Program

09.00 – 09.05 Information från Betongföreningen.
09.05 – 10.00 Metoder för att bedöma och minska miljöpåverkan från betong – översikt över pågående arbeten. Ronny Andersson, Cementa.
10.00 – 10.15 Paus med fika.
10.15 – 10.45 Minskad miljöpåverkan från betong – några praktiska exempel. Curt-Arne Carlsson, AB Färdig Betong
Diskussion.

 

Varmt Välkomna önskar Programråd Väst

 
Tid och plats

Tid: Torsdagen den 27 februari 2014 kl 9.00 – 11.00
Plats: Sweco Gullbergs strandgata 3 »
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).
Anmälan: INSTÄLLT