Årsvgiften är 280 kr för enskilda medlemmar, 50 kr för studenter och 0 kr för medlemmar som är födda 1984 eller senare.

Prenumerationer för medlemmar
Tidskriften Betong   (525 kr)
Nordic Concrete Research (NCR)   (477 kr)
Structural Concrete, Journal of the fib   (1 272 kr)

Betala direkt på webben här
Enskild medlem »
Studentmedlem »
Betalningsbefriad* medlem »
* (Betalningsbefriade är ständiga medlemmar, hedersmedlemmar, medlemmar under 30 år samt de som redan betalat för 2014)

Betala senast den 15 februari.

Kvittens på erlagd betalning skickas via epost. Kan du inte betala via webben får du en pappersfaktura per post. Det är i så fall extra viktigt att du kontrollerar att de uppgifter vi har om dig är korrekta och kompletta. Följ instruktionerna nedan.

Kontrollera dina uppgifter i medlemsmatrikeln
Logga in här: http://www.betongforeningen.se/db
Saknar du inloggningsuppgifter, följ länken ”Jag behöver nya inloggningsuppgifter” på sidan som länken leder till.

Ovan angivna priser inkluderar moms.