Fiberarmerad betongDimensionering av fiberbetongkonstruktioner – SS 812310:2014

Seminarium i Stockholm 10 september

Traditionell armering kan vara svår att använda vid vissa betongskonstruktioner och vid vissa konstruktionselement i betong. Exempelvis kan det vid balkonger, väggar eller golv vara fördelaktigt att använda fiberarmering. Fördelen med att tillsätta fibrer vid armering är att materialet blir enklare att hantera och kombinera med vanlig armering. Detta leder till bättre, mer optimerade och säkrare konstruktioner. Eurokod SS-EN 1992-1-1 behandlar dock inte dimensionering av fiberarmerade betongkonstruktioner. Utav denna anledning har SIS tagit fram en nationell standard med riktlinjer för dimensionering av fiberbetong. Denna ska användas i kombination med SS-EN 1992-1-1 och är tillämpbar vid dimensionering av stål- eller plastfiberarmerade betongkonstruktioner och andra konstruktionselement av betong.

Vid seminariet presenterar Peter Mjörnell, Johan Silfwerbrand och Jerry Hedebratt, som ingår i SIS arbetsgrupp för fiberbetong. Seminariet ger även möjligheten att ställa frågor och diskutera specifika frågeställningar, och det lämpar sig därmed för både nybörjare och erfarna.

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 10 september 2014 kl 8.00–10.00
Plats: OBS! Pga många anmälningar har större lokal bokats:
KTH, Kollegiesalen (Röda korset), Brinellvägen 8, Stockholm se karta »
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).
Anmälan: Senast 5 september via knappen nedan.

Program

08.25–08.30Information från Betongföreningen08.30–08.45Introduktion och bakgrund
— Peter Mjörnell, Bekaert AB08.45–09.15Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner
— Johan Silfwerbrand, KTH09.15–09.45Tillämpning av standarden
— Jerry Hedebratt, Byggnadstekniska Byrån09.45–10.00Diskussion

08.00–08.25 Frukosten står serverad

 

Varmt välkomna!
Programråd Öst