Bild1: Trollstigen, Norge Bild 2: Trollstigen, Norge. Bild 3: Från vänster: Michael Pauser (ECSN), Sivert Sundsbø och Tor Inge Vestre (Christie & Oppsahl AS), Kjell Sture Björvig (Statens vegvesen) och Ole H. Krokstrand (Norsk Betongförening).

European Concrete Award 2014 gick till Norge och Österrike

Syftet med European Concrete Societies Network (ECSN) är att uppmuntra samarbeten mellan betongföreningar i 12 europeiska länder och främja utvecklingen av betongteknik och användning av betong i Europa. En av åtgärderna är att organisera ECSN Award vartannat år. Den 3 april hölls prisutdelning för ECSN Award i Wien i samband med Österrikiska Byggkongressen.

Antalet nominerade projekt var rekordstort denna gång, 19 inom kategorin Husbyggnad och 15 inom kategorin Anläggning. Vid förra tillfället för två år sedan inkom 18 bidrag. Deltagarna i år kom från Österrike, Belgien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge och Sverige. Projekten utvärderas mot en uppsättning kriterier av en internationell jury.

I kategorin Husbyggnad vann projektet ”Trollstigen” från Norge.

Bild1: Trollstigen, Norge.

Bild 2: Trollstigen, Norge.

Bild 3: Från vänster: Michael Pauser (ECSN), Sivert Sundsbø och Tor Inge Vestre (Christie & Oppsahl AS), Kjell Sture Björvig (Statens vegvesen) och Ole H. Krokstrand (Norsk Betongförening).

Bild 4: Lehen Riverbed Sill Power Plant, Österrike. Bild 5: Lehen Riverbed Sill Power Plant, Österrike. Bild 6: Från vänster: Michael Pauser (ECSN), Andreas Jancar (PORR Bau GmbH), Erich Wagner (Architekt), Wolfgang Göbl (Hinteregger BaugesmbH), Peter Mall (Teerag Asdag AG) och Martin Pfisterer (Salzburg AG).

I kategorin Anläggning vann projektet Lehen Riverbed Sill Power Plant från Österrike.

Bild 4: Lehen Riverbed Sill Power Plant, Österrike.

Bild 5: Lehen Riverbed Sill Power Plant, Österrike.

Bild 6: Från vänster: Michael Pauser (ECSN), Andreas Jancar (PORR Bau GmbH), Erich Wagner (Architekt), Wolfgang Göbl (Hinteregger BaugesmbH), Peter Mall (Teerag Asdag AG) och Martin Pfisterer (Salzburg AG).

Tyvärr gick inget av priserna till våra svenska projekt. I kategorin Husbyggnad återfanns Widerströmska Huset (Kod Arkitekter) och Sommarhus Lagnö (Tham & Videgård Arkitekter). I kategorin Anläggningskonstruktioner nominerades projektet Tensta Parkour, där Grontmijs landskapsarkitekter varit inblandade.

Betongföreningens styrelse tackar Rådet för estetik för sin stora insats vid nominerandet av de svenska projekteten och deltagandet i den internationella juryn.

Läs mer om tävlingen här »