Johan Silfwerbrand, guldmedaljör 2014Betongföreningens guldmedalj 2014 har tilldelats
Johan Silfwerbrand!

§1 Medaljen utdelas som belöning för insats av betydelse för betongteknikens utveckling genom upptäckter, uppfinningar, undersökningar eller betongens praktiska utnyttjande. Medaljen tilldelas i regel svensk medborgare.

 

Motiveringen lyder

Professor Johan Silfwerbrand disputerade 1987 vid institutionen för byggnadsstatik, KTH på avhandlingen ”Theoretical and experimental study of strength and behaviour of repaired concrete bridge decks”. Under åren 1988-93 var han assisterande professor vid samma institution, och åren 1991-95 forskare vid CBI. Under perioden 1993-2000 var han universitetslektor på KTH. Från 2002 till 2007 var Johan chef och forskningsansvarig vid Cement och Betong Institutet och därefter VD och forskningschef vid CBI Betonginstitutet AB åren 2008-2013. Under dessa år på CBI innehade Johan även en deltidsprofessur vid KTH, Brobyggnad.

Johan har under hela sin yrkeskarriär verkat inom svensk betongforskning som forskare, lärare, forskarhandledare och forskningsansvarig i olika befattningar vid KTH och CBI. Johan har också aktivt deltagit i det internationella forskningssamarbete som sker fortlöpande och redovisat egna och andras forskningsresultat i rapporter och presentationer. Johan är ACI (American Concrete Institute) fellow och han deltar regelmässigt i ACI:s kongresser/symposier. Johan har också varit mycket engagerad inom Svenska Betongföreningen och dess verksamhet nationellt och internationellt.

Stort Grattis, Johan!