Svenska Betongföreningen och Svenskt VattenkraftCentrum (SVC) bjuder in studenterna på KTH Samhällsbyggnad åk 4–5 till en informationskväll angående Vattenkraftens roll inom Samhällsbyggnadsprogrammet.

Vid institutionen för Byggvetenskap på KTH finns tre ämnesområden inom SVC representerade som arbetar med forskning och undervisning inriktat mot dammar och vattenkraft:

  • Konstruktion (Richard Malm / KTH Betongbyggnad)
  • Bergmekanik (Fredrik Johansson / KTH Jord och bergmekanik)
  • Hydrologi och vattenbyggnadshydraulik (Anders Wörman / KTH Vattendragsteknik)


Under kvällen ges presentationer om hur det är att arbeta mot anläggningsbranschens vattenkraftskonstruktioner, där tidigare studenter berättar om sina erfarenheter från intressanta vattenkraftsprojekt. Dessutom presenteras förslag på examensarbeten inriktade mot vattenkraft och dammar. Svenskt VattenkraftCentrum bjuder på förtäring och dryck som serveras kl 17:00! Informationsträffen är kostnadsfri för studenter och betongföreningens medlemmar.

Tid: 15 oktober 2014, kl 17:00–19.00
Plats: KTH, sal B1, Brinellvägen 23, Stockholm   Se karta
Anmälan: Senast 13 oktober via knappen nedan. Obs! begränsat antal platser.

 
Varmt välkommen!

Programråd Öst och Svenskt VattenkraftCentrum