Avdelningen för konstruktionsteknik och Konstruktionscentrum vid Chalmers tekniska högskola bjuder tillsammans med Svenska Betongföreningen programråd Väst in till en konferens där examensarbeten utförda under våren 2015 presenteras. Presentationerna kommer att hållas på engelska.

Program »

Tid och plats

Datum: Torsdagen den 11 juni, kl 09.00–17.00
Plats: Sven Hultins gata 6, Göteborg
Anmälan: Via knappen nedan
Avgift: Gratis

 

Varmt välkommen!

Programråd Väst