Den förändring som skett i styrelsen är att Samir Redha på Stockholms Stad blir ny styrelsemedlem. Välkommen Samir! Malin Löfsjögård från Svensk Betong har valt att inte ställa upp för omval och vi tackar Malin för hennes tid i styrelsen! Mats Öberg omvaldes som ordförande.

Från vänster: Samir Redha, Malin Löfsjögård och Mats Öberg.

Från vänster: Samir Redha, Malin Löfsjögård och Mats Öberg.


Så här ser alltså styrelsen ut nu:

Ordförande: Mats Öberg (omval)
Vice ordf: Johan Söderqvist (omval)
Sekreterare: Anders Lindvall (omval)
Kassaförvaltare:     Richard Malm (omval)
Ledamot: Katja Fridh (omval)
Ledamot: Annika Gram (omval)
Ledamot: Mats Hellström (omval)
Ledamot: Samir Redha (nyval)

 
VD ingår i styrelsen med automatik.