Ett mycket intressant och exklusivt studiebesök i Skogskyrkogårdens Nya krematorium ordnades den 14:e mars av Betongföreningens råd för estetik. Engagerad guide var arkitekt Johan Celsing, som förklarade hur krematoriebyggnaden fungerar, hur den är uppbyggd och vilka överväganden som legat bakom utförandet.

Byggnaden är uppförd i platsgjuten betong som utvändigt är beklädd med tegel. Invändigt syns den vita betongen, tillverkad med vitcement och vit marmorballast. Formsättning och stag var planerade i detalj av arkitekten. Resultatet är fina och hållbara väggytor i såväl arbetslokaler som i de publika lokalerna. Också golvytorna består av slipad betong. Taket består av betong med stålbalkar och är utvändigt beklätt med tegelsten.