– Produkter och system för skydd och reparation – Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong

Seminarium den 1 juni 2016 i samarbete med SIS

Behovet av att reparera och förstärka vår byggda miljö är starkt. Det är väsentligt att de produkter och system vi använder är robusta och tillförlitliga. Vidhäftningen mellan befintlig betong och reparationsmaterial är en nyckelfråga. I den reviderade standarden EN 1504-4 ligger ytterligare fokus på de krav man bör ställa på produkten.

Program

09:15–09:30    Kaffe
09:30–09:45 Presentation av SIS Tekniska kommitté 192 Betongreparationer
Annika Almqvist, SIS projektledare för kommittén.
09:45–10:15 Förändringar i EN 1504-4 Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong
Johan Silfwerbrand, KTH
10:15–11:00 Diskussion om förslaget

Praktisk information

Tid Den 1 juni 2016 kl 09:30–11:00
Plats Seminariet äger rum hos SIS, Swedish Standards Institute, Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm. För vägbeskrivning och information om parkering, se pdf-inbjudan »
Arrangemang  Seminariet arrangeras av SIS/TK 192 Betongreparationer i samarbete med Betongföreningen.
Pris Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan Senast fredag den 27 maj via knappen nedan
Frågor För ytterligare information, se pdf-inbjudan »