I samband med Betongdagen den 13 oktober i Stockholm kommer Svenska Betongföreningens guldmedalj för år 2016 att delas ut.

Den första medaljen delades ut år 1952 till professor Carl Forssell och civilingenjör G Sam Lalin. Medaljen har delats ut vid 26 tillfällen till samman­lagt 35 personer. Den senaste guldmedaljen delades ut vid Träffpunkt Betong 2014 till professor Johan Silfwerbrand. Närmast före honom belönades professor Kyösti Tuutti (2012), tekn dr Nils Petersons och professor Jonas Holmgren (2010), tekn dr Åke Skarendahl och tekn lic Örjan Petersson (2008), professor Bo Westerberg (2006), professor Lennart Elfgren (2004), direktör Martin Thomas (2002), arkitekten Gustaf Rosenberg (2000), professorerna Krister Cederwall och Sven Kinnunen (1998), arkitekten Tage Hertzel (1996) samt professorerna Ove Petersson (1994), Sven Sahlin (1992) och Göran Fagerlund (1990).

Ur stadgarna citeras följande paragrafer:

  • §1 Medaljen utdelas som belöning för insats av betydelse för betongteknikens utveckling genom upptäckter, uppfinningar, undersökningar eller betongens praktiska utnyttjande. Medaljen tilldelas i regel svensk medborgare.
  • §3 Förslag om medaljbelöning kan ingivas av envar enskild ledamot av föreningen. Förslag skall vara skriftligt, undertecknat av förslagsställaren samt åtföljas av motivering.
  • §5 Förslag bedöms och medaljör utses av föreningens styrelse kompletterad med närmast förutvarande ordförande och sekreterare. Styrelsen bör vid bedömningen rådgöra med särskilda sakkunniga. Motiveringen för val av medaljör protokollföres. All övrig behandling av förslagen sker konfidentiellt.

Styrelsen ser fram emot förslag på medaljör. Vi vill ha in dem senast den 22 juni 2016. Skicka förslag till föreningens sekreterare Anders Lindvall på nedanstående adress:

Anders Lindvall
Thomas Concrete Group AB
Ringögatan 14
417 07 Göteborg

Förslag kan också skickas via epost: anders.lindvall@thomasconcretegroup.com

Ladda ned som pdf »

Vid frågor, ring 0104-50 51 10 eller skicka epost till Anders enligt ovan.