VD har ordet

Nu är sommaren äntligen här, med efterlängtad semester! Dags att ladda batterierna och kanske ge efter för lite eftertänksamhet där i hängmattan. Först ut i mina funderingar är de så viktiga hållbarhetsfrågorna.

Hållbarhetsfrågorna har under 2000-talet fått en allt ökad tyngd i bygg- och fastighetssektorn, inte minst inom betongsektorn. Vi vet alla att betongkonstruktioner kan bidra till hållbarhet genom lång livslängd, stor termisk massa, ljushet, koldioxidupptag och stor potential till återvinning, även om cementtillverkningen ger upphov till CO2-utsläpp. Återvinning ger möjligheter att sluta cirkeln, vi kan tala om cirkulärt betongbyggande vilket är temat för årets Betongdag den 13 oktober som arrangeras gemensamt av Betongföreningen och Rebet – Nätverket för betongreparationer. Betongföreningens viktigaste uppgift är att främja teoretisk och praktisk betongteknik – Betongdagen är ett utmärkt exempel på detta. Vi får exempelvis höra om Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess, totalentreprenader med driftsansvar, cirkulär ekonomi, impregnering av undervattenskonstruktioner, skydds­belägg­ningar på parkeringsdäck, reparation och underhåll, klimatoptimerat byggande av betongbroar, regelverk samt hur man kan använda drönare vid tillståndsbedömningar. Har vi tur kan vi också visa en drönare i aktion. Några av de projekt vi får höra mer om är Västlänken i Göteborg, Slussen i Stockholm samt Göteborgs Hamn. Vi får också fint besök från London av Kirsten Henson, en materialkunnig konsult från KLH Sustainability, som berättar om hur man byggde London Olympic Park på ett klimatsmart sätt. Det är även dags för en ny guldmedalj, senast var det Johan Silfwerbrand som fick den 2014. Läs mer på www.betongdagen.se.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 26 april med temat “Byggbranschens digitalisering – ett nav för effektivise­ring och innovation”. Den förändring som skedde i styrelsen var att Samir Redha på Stock­holms stad/Trafikkontoret ersatte Malin Löfsjögård på Svensk Betong. Hela styrelsen 2016 presenteras längre ned på sidan. Även årsmötet var ett samarbete med Rebet, som höll sitt årsmöte på förmiddagen. Drygt 90 personer deltog totalt under dagen.

Studiebesök och seminarier

Ett riktigt stort tack till alla råd som arrangerar studiebesök och seminarier. Rådens aktiviteter presenteras på hemsidans kalendarium som uppdateras kontinuerligt, här ska jag bara ge några exempel.

 • Programråd Norra Norrland arrangerade en studieresa till Kiruna den 7-8 februari. Målet med resan var att få lära sig mer om stadsflytten och samtidigt få en inblick i LKAB:s gruvdrift och betongtillverkning.
 • Foto: Kasper DudzikRådet för estetik har nominerat två svenska projekt till ECSN Award. I kategorin Byggnader återfinns Ture nr 8, ett flerbostadshus med butiksytor i gatunivå på Grev Turegatan 8 i Stockholm. Arkitekt är Tobias Nissen på Vera Arkitekter AB. I den andra kategorin Anläggningar har vi rondellerna i Täby som är staplade i två nivåer, arkitekt Henrik Rundquist på Rundquist arkitekter AB. Prisutdelning kommer att ske i Rom den 28 oktober.
 • Rådet för estetik kommer att arrangera aktiviteter i samband med Open House Stockholm 7-8 oktober.
 • Rådet för teknik och vidareutbildning arrangerar en workshop den 8 december med målet att lyfta fram kvalitet och kompetens inom byggandet.

Kommittéer

Jag riktar också ett stort tack till alla dem som arbetar i våra kommittéer. De kommittéer som är verksamma idag är:

 • Ny rapport om alkalisilikareaktioner (ASR) i betong.
 • Revidering av Betonghandbok Material från 1994. Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong är snart klar och ska ges ut under hösten. Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet har påbörjats. Några av kapitlen från del 2 ges också ut i samband med publiceringen av del 1.
 • Revidering av Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong) från 2002.
 • Den andra revideringen av Betongrapport nr 11 (Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206-1) från 2003 är nu klar. Längre ned på sidan finns en mer fyllig beskrivning av rapporten som nu finns till försäljning.

Tack!

Närvaron på de sociala medierna ökar. Linkedin-gruppen har nu 700 medlemmar, vilket känns väldigt roligt.

Längre ned på sidan presenteras våra nya medlemmar under året. Ny korporativ medlem är Stockholms stad/Trafikkontoret vars personal vi hälsar varmt välkomna!

Fortfarande, efter ca 5 års tid som VD, är det otroligt roligt och stimulerande att vara VD för denna fina och fantastiska förening! Jag önskar er alla en riktigt skön och behaglig sommar!

 
Richard McCarthy
richard@betongforeningen.se

 

Styrelsen 2016

 • Mats Öberg, Saint-Gobain Weber (ordförande).
 • Johan Söderqvist, Celsa Nordic (vice ordförande).
 • Anders Lindvall, Thomas Concrete Group (sekreterare).
 • Richard Malm, KTH Betongbyggnad/Sweco Vattenkraft och dammar (kassaförvaltare).
 • Katja Fridh, LTH.
 • Mats Hellström, Cementa.
 • Samir Redha, Stockholms stad/Trafikkontoret.
 • Annika Gram, CBI Betonginstitutet.
 • Richard McCarthy (VD) ingår enligt stadgarna i styrelsen.

Nya enskilda medlemmar

Robin Almén, Malmö
Kristina Dehner, Djursholm
Arbetsledare, Konstruktör Andreas Eklund, Bjesse Bygg AB, Uppsala
Teknisk Konsult/Senior Advisor/Projektledare Lars Elmengård, Elmengård Team AB, Borås
Konstruktör Lars Hansson, PreKon i Syd AB, Lund
Victor Herdmo, Helsingborg
Konservator Stefan Holmgren, AB Stenkonservering Väst, Göteborg
Eric Jacobson, Bromma
Civilingenjör Henrik Jönsson, Malmö
Projektingenjör Niklas Karlsson, Falu kommun, Falun
Konstruktör Joakim Kvist, Integra Engineering AB, Trollhättan
Johan Lindström, Lund
Konstruktör Lotta Lundin, PreKon i Syd AB, Lund
VD Björn Nilsson, MT-Betong AB, Markaryd
Ägare Ralf Scott, Klippan Consulting AB, Klippan
Senior konsult Bengt Ström, Hedemora
Mikael Wahlgren, Lund
Bengt Wernersson, Pigmentec AB, Kållered
Student Elsa Wingårdh, Lund
Materialingenjör Christos Vlachopoulos, WSP Sverige AB, Karlstad
Kaspar Zehlén, Stockholm

Ny korporativ medlem

Stockholms stad/Trafikkontoret, Stockholm

Reviderad Betongrapport finns nu till försäljning!

Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206 – Betongrapport nr 11, Utgåva 3, 2016

För att reda ut och definiera begreppen, förklara de nya exponeringsklasserna och ge rekommendationer för val av exponeringsklass gav Svenska Betongföreningen ut första utgåvan av betongrapport nr 11 under 2003. De nya exponeringsklasserna var väsentligt fler än de gamla, svenska miljöklasserna. De var också strukturerade på ett annat sätt. Det fanns därför ett behov av en vägledning för projektörens val av exponeringsklass.

I december 2008 publicerades en ny utgåva av den svenska standarden Betong – Användning av EN 206-1 i Sverige (SS 137003:2008). Den nya utgåvan skilde sig från den tidigare bl a genom att nya betongsammansättningar tilläts i olika exponeringsklasser. Denna förändring gjorde det nödvändigt att revidera betongrapport nr 11. Revideringen begränsades främst till att tabell B1:3 Gränsvärden och krav för betongsammansättning ersattes med aktuell version och att hänvisningar och referenser i rapporten daterades upp. I övrigt var det endast smärre justeringar.

Under maj 2015 publicerades ytterligare en ny utgåva av Betong – Användning av EN 206 i Sverige (SS 137003:2015). Den nya utgåvan skiljer sig från den tidigare bland annat genom att nya betongsammansättningar tillåts i olika exponeringsklasser samt att konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer (EPCC) har introducerats. Utöver detta har det introducerats klasser för karakterisering av betongens omgivning med hänsyn till inverkan på risken för alkalisilikareaktioner (ASR). Revideringen begränsas främst till att tabell B1:3 Gränsvärden och krav för betongsammansättning har ersatts med aktuell version och att hänvisningar och referenser i rapporten uppdaterats. I övrigt har endast smärre justeringar gjorts.

Vi ber att få tillönska våra medlemmar en skön sommar!

Vi ses i höst igen och till dess, håll koll på föreningens kalendarium »