Här är några av de intressanta föredragen som väntar oss på Betongdagen!

  • Trafikverkets möjligheter att bidra till en hållbar byggprocess – Mats Karlsson, Trafikverket
  • Totalentreprenader med driftsansvar – Magnus Alfredsson, NCC
  • Miljö – Cirkulär ekonomi – Katja Fridh, LTH och Bodil Hökfors, Cementa
  • Rostfri armering i Göteborgs Hamn – Kristina Johansson, Göteborgs Hamn AB och Stig Östfjord, tidigare teknisk förvaltare
  • Delivering Sustainable Concrete Solutions: The London Olympic Story – Kirsten Henson, KLH Sustainability, London. Kirsten är en materialkunnig konsult som berättar om hur man byggde London Olympic Park på ett klimatsmart sätt.
  •  
    Anmäl dig NU »

    FÖLJ BETONGDAGEN PÅ