(Rebets session presenteras inom kort.)

  • Klimatoptimerat byggande av betongbroar – Daniel Ekström, industridoktorand Chalmers samt WSP
  • Cirkulär ekonomi i hållbart betongbyggande – Otto During, CBI Betonginstitutet
  • Autonomous non-intrusive condition assessment of structures – Kamyab Zandi, CBI Betonginstitutet. Om förutsättningarna finns kanske vi också kan få se en drönare i aktion.
  • Regler – Eurokoder, exponeringsklasser, reparationsstandarder:
    – Marcus Peterson, Svensk Betong, berättar om materialdelen och pågående arbeten.
    – Elisabeth Helsing, CBI Betonginstitutet, ger en bild kring hur standarderna hänger ihop.

 

Läs mer och anmäl dig här »

FÖLJ BETONGDAGEN PÅ