Varma gratulationer till 2016 års guldmedaljör Christer Ljungkrantz! Medaljen delades ut under Betongdagen den 13 oktober. Läs mer nedan för motivering och stadgar.


Motivering

Christer har, genom stort detaljkunnande kombinerat med förståelse för helheten, varit en ledande auktoritet inom betongutvecklingen i över 30 år. Till kollegorna i betongsverige har Christer givmilt delat med sig av sin kunskap.

Christer har medverkat i ledningen av de stora industriforskningskonsortierna ”Väg, Bro, Tunnel” och ”Högpresterande betong”, som varit banbrytande för utveckling av och kunskapsspridning inom betongtekniken. Tillsammans med Göran Möller och Nils Petersons har Christer varit redaktör för betonghandböckerna och själv författat ett antal avsnitt.

Han har gjort betydande insatser inom standardiseringen, t. ex. cementstandarden EN 197-1. Christer engagerade sig redan under tidigt 90-tal i branschens miljöarbete. Då i de första LCA-projekten som initierades av Nordisk cementindustri och som ledde fram till byggbranschens första kvantitativa miljövarudeklarationer och framför allt till verktyg och data för arbetet med att minska betongens miljöpåverkan. På senare år har Christer varit drivande i projektet om CO2-upptag i betong.

Christer Ljungkrantz, född 1946, blev civilingenjör vid Chalmers 1970. Han arbetade som konstruktör vid Skanska till 1984, vid CBI:s uppdragsverksamhet till 1988 och därefter vid Cementas forsknings- och utvecklingsavdelning.

Ur stadgarna för Svenska Betongföreningens guldmedalj

Guldmedaljen utdelas som belöning för insats av betydelse för betongteknikens utveckling genom upptäckter, uppfinningar, undersökningar eller betongens praktiska utnyttjande. Medaljen tilldelas i regel svensk medborgare.