Stort grattis till 2016 års pristagare, Niclas Görander och Christopher Halldén från Chalmers! Diplom och prispengar delades ut under Betongdagen den 13 oktober.
Titel: Crack Width Profiles for Fibre-reinforced Concrete Elements with Conventional Reinforcement (Sprickbreddsprofiler för fiberarmerad betong med konventionell armering). Läs mer nedan för motivering.

xjobb

Motivering:
Christopher Halldén and Niclas Görander tilldelas Svenska Betongföreningens pris för bästa examensarbete 2016 för deras undersökning av hur fiberarmering påverkar betongens inre sprickbildning och dess inverkan på beständigheten hos armerade betongkonstruktioner. Deras enastående rapport presenterar på ett tydligt sätt väldokumenterade laboratorieförsök och numeriska analyser. Christophers och Niclas motivation och engagemang vid samarbete med andra forskargrupper, såväl på Chalmers som CBI Betonginstitutet, bidrog till synergier utöver det vanliga och gör dem väl värda detta pris.

Riktlinjer i korthet för pris till bästa examensarbete inom betongområdet:
Avdelningar och institutioner med betonganknytning inom högskolor med civilingenjörsutbildning lämnar in varsitt förslag. En jury väljer ut det bästa examensarbetet av de inlämnade förslagen. Urvalsgrunder för juryns bedömning är (a) nyhetsvärde, (b) metodik och (c) läsbarhet. Utdelat varje år sedan 1999.

#chalmers