I anmälningslistan finns bland annat sex deltagare från Sjöfartsverket. Vi tog tillfället i akt och intervjuade Dima Holubynskyy som är byggprojektledare på Sjöfartsverket i Norrköping. Exempel på betong­konstruk­tioner som verket arbetar med är fyrar. I Sverige finns över 2000 fyrar och Sjöfarts­verket äger drygt hälften av dem.

— Fyrarna står i aggressiva miljöer och behöver ständigt ses över och repareras, säger Dima. De är också utspridda och ofta svåra att nå. På västkusten är armeringskorrosion ett dominerande problem och på östkusten finns även problem med ispåverkan.

Trots utvecklingen av GPS byggs idag fler fyrar än vad som avvecklas, vilket kanske kan te sig konstigt. Sjöfartsverkets projekt omfattar således även ny- och ombyggnad.

— Ett av Sveriges största sjöfartsprojekt i modern tid är Mälarprojektet som pågår just nu i Södertälje. Södertälje kanal breddas och slussen görs också större. Kanalen byggdes för 100 år sedan, och behöver nu anpassas för dagens båttrafik.

Se filmer om projektet på Youtube: Om projektet i stort och Om slussbygget i Södertälje.

Läs mer på betongdagen.se »