IR-dagen 2019 på Svenska Mässan

Äger rum i Göteborg den 29 januari och kommer att handla om explosions- och brandrisk vid överdäckning och i tunnlar.

Program och anmälan (senast 11 januari) hittar du på
Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEMs (CIR) »