2019 års Swedish Concrete Award vinnare, Prof. Dr. Robert J. Flatt/NCCR-DFAB.

2019 års Swedish Concrete Award vinnare, Prof. Dr. Robert J. Flatt/NCCR-DFAB.

– Arkitektur och digital tillverkning –

2019 års Swedish Concrete Award går till Prof. Dr. Robert J. Flatt/NCCR-DFAB i Schweiz för extraordinära prestationer inom områdena arkitektur och digital tillverkning.

Föredrag

Hans föredrag (som hålls på engelska) har titeln ”Digital Concrete: Interdisciplinarity, Environment and Large Scale Demonstrators” och kommer att hållas vid tre olika tillfällen:

  • Betongdagen den 21 november på Sheraton Hotel i Stockholm (i samband med prisceremoni). Anmälan till Betongdagen
     
  • Ett längre föredrag hålls på KTH Arkitekturskolan senare samma dag: Torsdag 21 november kl. 16.00-17.00, Osquars Backe 5, Sal A108 (entréplan). Fritt deltagande, ingen anmälan behövs.
     
  • Ett längre föredrag hålls också på seminariet ”Robotik och digitalisering inom byggindustrin” på LTH Arkitektur dagen efter: Fredag 22 november kl. 10.15-12.00, Utställningshallen A-huset, Lund. Mer information och anmälan

The Swiss National Center of Competence in Research for Digital Fabrication (NCCR-DFAB)

Centret grundades 2014 och syftar till att revolutionera arkitekturen genom kombinationen av digital teknik och förändrade byggprocesser. Över 60 forskare från sex olika discipliner samarbetar för att utveckla banbrytande tekniker för morgondagens konstruktion. Dessa discipliner är arkitektur, konstruktion, materialvetenskap, datavetenskap, styrsystemteknik och robotik.

Med byggandet av DFAB-huset har forskarna tagit sitt arbete till en annan nivå: ut ur labbet och till verkligheten. Under verkliga förhållanden testas en serie innovationer genom användande av olika material och tekniker. Inom betongområdet kan följande tre exempel nämnas:


1. Smart Slab, som genom 3D-printning av form möjliggör
minskad användning av betong och armering.


2. Smart Dynamic Casting, som är robotiserad glidformsgjutning
av pelare med varierande tvärsnitt.


3. Mesh Mold, formfri väggjutning i en robotiserad process.

Jury och kort motivering

I juryns motivering återfinns bland annat följande formuleringar: På grund av sin roll och vetenskapliga framsteg är han rätt person att ta emot utmärkelsen, representerande både NCCR-DFAB som forskningsinitiativ samt DFAB-huset som en utmärkt demonstration av dess potential.
Betongföreningen tackar juryn som bestått av följande medlemmar:

Ronny Andersson, Cementa (ordförande)
Karl-Gunnar Olsson, Chalmers
Max Zinnecker, White arkitekter

En längre version av juryns motivering finns här »

Kort fakta om Swedish Concrete Award

Priset delas ut vartannat år av Svenska Betongföreningen. Pristagare ska vara erkänd expert inom byggnads- eller anläggningsområdet som genom sin föreläsning kan förmedla nyheter och ge impulser till utveckling. Swedish Concrete Award delades ut första gången 1985.