Den nordiska betongforskningen har länge varit stark. Exempel är beständighet, högpresterande betong och självkompakterande betong. De fem nordiska länderna har många likheter vad gäller geografi, klimat, politik och företagande vilket har gagnat ett samarbete som bl.a. resulterat i en nordisk kanal för vetenskaplig publicering: Nordic Concrete Research eller NCR.

NCR utkommer med två nummer per år och under senare år har vi märkt ett ökat intresse. Under 2018 publicerades totalt 18 vetenskapliga artiklar i de båda numren. Alla artiklarna är naturligtvis granskande av minst två oberoende experter.

NCR har sedan starten 1982 varit en pappersprodukt men nu tar vi steget ut på Internet. Genom s.k. Open Access kan samtliga artiklar laddas ned och läsas kostnadsfritt. Stort tack till de nordiska cementföretagen vars generösa bidrag gjort detta möjligt.

De prenumeranter som tidigare betalat för en tryckt rapport kommer inför nästa år att få två val. Antingen fortsätter man att prenumerera på en tryckt rapport eller så laddar man ned den kostnadsfritt.

För kostnadsfri nedladdning av NCR: https://nordicconcrete.net/ncr-publications/bi-annual-report-ncr/

För enskilda artiklar: https://content.sciendo.com/view/journals/ncr/60/1/ncr.60.issue-1.xml

Är du vetenskaplig skribent, skicka in ett bidrag till länken https://mc.manuscriptcentral.com/ncrpublication.

Richard McCarthy