Svenska Betongföreningens ordförande Michael Åhström har gått bort.

Michael Åhström föddes 1952 och utbildades till civilingenjör väg & vatten vid KTH. Michael ägnade merparten av sitt yrkesverksamma liv åt betongen. 1986 anställdes Michael vid Cementa som specialist inom prefabricerad markbetong där han starkt bidrog till produktområdets utveckling, exempelvis med introduktionen av Sienapriset för landskapsarkitekter. Michael fick så småningom rollen som försäljningschef och fortsatte därefter till Yxhult som marknadschef 2002-04. Från Yxhult gick Michael vidare till Stockholms stad där han var teknisk chef för Trafikkontoret 2004-17. Stockholms stad är efter Trafikverket landets näst största förvaltare av broar där betong är det dominerande materialet. En viktig del av Michaels uppdrag handlade om att ta hand om stadens broar på bästa sätt och därför var det logiskt att han åtog sig ordförandeskapet i nätverket för betongreparationer, Rebet, som är en ideell förening med ett 40-tal företag och organisationer som medlemmar. Under Michaels tioåriga leding (2007-17) utvecklades föreningen vars betydelse fått en allt större tyngd i takt med samhällets ökande fokus på hållbarhetsfrågor.

År 2009 valdes Michael Åhström till Svenska Betongföreningens 29:e ordförande. Betongföreningen har fler än 600 enskilda medlemmar och drygt 70 korporativa medlemmar. Tillsammans med föreningens vd ledde han föreningen genom 100-årsjubileet 2012 som firades hela året. Michael lämnade klubban vidare 2013 men när föreningen hamnade i en knipa pga ett sent avhopp klev han åter in i rollen som ordförande 2018.

Michael Åhström har ända sedan 2010 även haft ett tredje ideellt uppdrag för betong-Sverige: ordförande för CBI Betonginstitutets intressentförening. Syftet med föreningen är att stärka samarbetet mellan små och medelstora företag inom betongsektorn och forskningsinstitutets betongforskning.

I sina tre roller har Michael haft en stor betydelse för att knyta samman olika intressen och ”verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling” under det 2010-tal där klimatförändringarna sätter en så stor press på cement- och betongsektorn. En viktig del i detta arbete är att bättre förvalta den byggda miljön och där har Michaels intresse och engagemang varit särskilt betydelsefullt.

Saknaden efter en kunnig, engagerad och vänlig vän och kollega är mycket stor.

Johan Silfwerbrand
Ordförande i Betongföreningen 2000-05

Mats Öberg
Ordförande i Betongföreningen 2013-17

Richard McCarthy
Vd