Välkommen till ett webbaserat årsmöte med Svenska Betongföreningen den 4 juni!

Likt många andra företag, föreningar och organisationer genomför vi nu våra årsmötesförhandlingar via webben. De föredrag som vi tidigare planerat genomföra i samband med årsmötet kommer vi att genomföra vid ett annat tillfälle.

Tid: Torsdag 4 juni kl. 13.00-14.00.
Plats: Microsoft Teams, ANSLUT HÄR »
Anmälan: Via knappen nedan
Deltagande: Enbart för medlemmar, kostnadsfritt.
Kontakt: VD Richard McCarthy: richard@betongforeningen.se, 070-7264001

 

Årsmötesförhandlingar

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman
 3. Röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Kallelsen
 6. Verksamhetsberättelsen
 7. Revisionsberättelsen
 8. Beslut om resultat- och balansräkningar, disposition av överskott samt ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 10. Val av representanter för föreningens aktier vid bolagsstämman i Servicebolaget
 11. Budget och medlemsavgifter
 12. Meddelanden
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande