Varma gratulationer till 2020 års guldmedaljör, professor Ingemar Löfgren!

Medaljen delades ut under Betongdagen den 19 november. Läs mer nedan för motivering och stadgar.

Motivering

Ingemar Löfgren är en betongexpert med stort kunnande inom många områden. Kunnandet gäller allt från minsta partiklar inom bindemedels och fillerteknik till utmaningar inom konstruktiva applikationer såsom exempelvis brobyggnader och storslagna husstommar.

Ingemar har ett högt anseende inom betongforskningsvärlden. Han deltar bland annat i expertpaneler, allehanda debatter, betygsnämnder vid disputationer och referensgrupper till exempelvis betongforskningen vid RISE. Han har också mycket god kunskap när det gäller att marknadsföra betongens positiva inverkan på samhällsbyggandet, inte minst vad gäller miljöfrågor. Här gör Ingemar viktiga insatser med genomtänkta och välbalanserade utsagor och inlägg.

Ingemar är en mycket god ambassadör för betong och en viktig kugge för materialets framtida utveckling i Sverige.

Sedan 2009 är Ingemar FoU chef på Thomas Concrete Group. Han är teknisk doktor (Chalmers, 2005) och adjungerad professor (2012) vid avdelningen för konstruktionsteknik vid Chalmers.

Ur stadgarna för Svenska Betongföreningens guldmedalj

Guldmedaljen utdelas som belöning för insats av betydelse för betongteknikens utveckling genom upptäckter, uppfinningar, undersökningar eller betongens praktiska utnyttjande. Medaljen tilldelas i regel svensk medborgare.