Nu finns webinaret från Betongdagen 2020 på YouTube

Se hela programmet här nedan eller klicka dig vidare till YouTube och välj avsnitt för avsnitt.

Vägledning för morgondagens hållbara byggande

Hela betongbranschens mål är minskad klimatpåverkan, ansvarsfullt användande av resurser och ett långsiktigt tänkande. Årets tema fokuserar på vägen dit.

Hållbart byggande handlar om minskad global uppvärmning men även om mycket mer. Det handlar om ett ansvarsfullt och långsiktigt användande av jordens resurser och att göra avfall till en värdefull resurs. Det handlar om att säkerställa att framtida generationer har möjlighet att tillgodose sina behov, precis som vi kan idag. På årets Betongdag belyser vi de tekniska utmaningarna och dess lösningar, strategier, standardiseringsarbeten samt andra arbeten som vägleder oss till att göra hållbara val.