Under hösten 2020 antog Betongutbildningsrådet i Norge (Betongopplæringsrådet) och Svenska Betongföreningen ett dokument som jämför norska och svenska kompetenskrav inom området platsgjutning av betong. I korthet lyder överenskommelsen enligt följande:

  • Norsk kompetens UPK3  godkänns i Sverige som motsvarande kompetensklass I-U (platsgjutning av betong).
  • Person med svensk kompetensklass I-U (platsgjutning av betong) som har högskoleexamen inom bygg/anläggning  – minst två år – godkänns i Norge som produktionsledare/kontrolledare UPK3.

Arbete med att jämföra kompetenskrav inom andra områden pågår.

För mer information, se följande dokument: Norsk och svensk kompetens (pdf) »

Om du vill läsa dokumentet på norska, se Betongopplæringsrådets hemsida »

Bildmontage. Källa: Shutterstock.com